Källhänvisning på bloggar

2021-10-26 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Jag vill dela korta sammanfattningar av rapporter och artiklar från nätet på min blogg. Vilka regler gäller? Kan jag skriva sammanfattning i mina egna ord, ange källa och länka till källa? Eller kan jag kopiera highlights från rapporter och artiklar och lägga inom citat samt ange källa och länk till källa?Måste både källa och länk till källa finnas med eller räcker det med att man bara anger källan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vart hittar vi de relevanta reglerna?

Vi hittar de regler som hanterar din fråga i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen), eftersom det är lagen som anger hur vi får använda material som andra är skapare till, bland annat artiklar och rapporter. Den ger alla upphovspersoner samma skydd, oavsett nationalitet, alltså behöver du källhänvisa på samma sätt till utländska rapporter och artiklar som till svenska.

Vas gäller för citat och referat?

Gällande textmaterial är det mycket som är skyddat, och det är upphovsrättsinnehavare till ett verk som bestämmer hur det får användas, tillsammans med lagens regler (1 kap 1 § upphovsrättslagen). Varje gång som du citerar eller parafraserar (omformulerar text) ska du källhänvisa. Jag skulle råda dig att välja ett referenssystem som du kan följa som en mall, även om de i första hand är till för akademiska texter och inte för bloggar, exempelvis Harvards referenssystem, eftersom de tydligt beskriver vilken information om originalkällan som du behöver ange samt hur texthänvisningen och referensen ska se ut vid användning av olika källor för att du ska kunna vara helt säker på att du källhänvisat korrekt och tillräckligt. Enligt Harvards referenssystem ska du både ange källan och länka till den, om länk finns. Artiklar har ofta en beständig länk, men om det inte finns kan du iställer skriva webbadressen.

Du har vidare rätt att citera ur offentliggjorda verk och artiklar i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (2 kap 22 § upphovsrättslagen). "I enlighet med god sed" innebär att det är tillåtet att citera om det kan motiveras av syftet, exempelvis då det inte går att omformulera innehållet utan att det förlorar sin innebörd. Citat ska bland annat ha en källhänvisning som anger sidan från vilket det är taget. Detsamma gäller för referat - de ska också ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet, eller intill författarens namn i löpande text.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om det fortfarande är någonting du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1041)
2021-12-07 Får man ge bort kopierade cd-skivor till kollegor?
2021-12-03 Har man rätt att sprida en skärmdump innefattande upphovsrättsligt skyddade bilder?
2021-12-02 Är det lagligt att sälja egengjorda produkter med andra varumärkens logotyper på?
2021-12-02 Rätt till egenskapat designmaterial utan avtal

Alla besvarade frågor (97716)