Kallelse till extra föreningsstämma

2017-06-25 i Föreningar
FRÅGA
Hej!En extrastämma har kallats av utgående styrelsen i Brf som jag bor i eftersom att den årsstämman inte var klar då. I den årsstämman har vi redan valt nya medlemmar i styrelsen. Jag undrar vem har rätt att kalla extrastämma: utgående styrelsen eller den nyvalda styrelsen. Tackar så mycket på förhand!Mvh Linna Zhang
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och därför hamnar vi i lagen om ekonomiska föreningar. I 7 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar, här, framgår det att om styrelsen anser att det finns skäl att hålla föreningsstämma före nästa ordinarie föreningsstämma, ska den kalla till extra föreningsstämma. Det är alltså styrelsens uppgift att kalla till extra stämman och denna kallelse ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman, 7 kap 17 § lagen om ekonomiska föreningar, här.

Styrelsen ska avgå efter den ordinarie föreningsstämman där en ny styrelse utsetts, . Jag tolkar omständigheterna i din fråga som att den utgående styrelsen kallade till extra stämma innan den ordinarie stämman, vilket gör att de var i sin fulla rätt att kalla till extra stämma. Dock gör reglerna kring avbyte av styrelse, 6 kap 1 § 2 st lagen om ekonomiska föreningar, här, att de skiljs från sitt uppdrag. Detta innebär att den nya styrelsen har rätt att kalla till extra stämma efter den ordinarie stämman.

Sammanfattningsvis, om den gamla styrelsen utsåg extra stämma innan ordinarie årsstämma så hade de rätt att göra det. Om de utfärdade extra stämma efter att den nya styrelsen blivit vald är det alltså inte korrekt utan då är det den nya styrelsen som ska utfärda stämman. Det som är avgörande för om kallelsen ska anses korrekt i ert fall är således när extra stämman utfärdades.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (524)
2021-07-26 Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?

Alla besvarade frågor (94220)