FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/02/2016

Juridiska skillnader mellan samboskap och äktenskap

Vi är sambo och har båda barn men inga gemensamma.

Vad blir skillnaden om vi skulle gifta oss?

Vi äger ett hus gemensamt och har båda, var och en, annan förmögenhet.

Hur påverkas det vid giftemål?

Vi har inte skrivit testamente.

Jag har två barnkullar (2+1barn). Ärver varje barnkull lika del?

Kan jag skriva testamente så att mina 3 barn ärver lika stora delar efter mig?

Skånetös

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en hel del juridiska skillnader mellan samboskap och äktenskap. Till exempel har ni som sambor ingen underhållsskyldighet gentemot varandra till skillnad från makar, se 6 kapitlet Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vidare utgör sambors gemensamma egendom så kallad samboegendom enligt 3 § Sambolagen, vilket i princip endast inkluderar gemensam bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Som gifta är utgångspunkten enligt 1 kap. 3 § ÄktB att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Vid en bodelning i samband med äktenskapsskillnad eller någon av makarnas död ska makarnas giftorättsgods ingå. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB. 7 kap. 2 § ÄktB anger vad som är enskild egendom. Exempelvis kan ni genom äktenskapsförord föreskriva att viss egendom istället ska vara enskild. Makars egendom är alltså som huvudregel är giftorättsgods.

Sambor ärver inte varandra automatiskt, utan det krävs att ett testamente upprättas. Gifta ärver däremot varandra utan att något testamente behöver upprättas, före gemensamma barn. Eftersom ni inte har några gemensamma barn, kommer (om ni gifter er) dina barn att få ut sina arvslotter direkt vid din bortgång, och din partners barn kommer att få ut sina arvslotter direkt vid hans bortgång. Detta framgår av 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).

Dina tre barn ärver lika stora delar efter dig. Det har ingen betydelse att du inte har fått alla tre med samma person. Enligt 2 kap. 1 § ÄB är dina bröstarvingar dina närmaste arvingar, som ska få lika lott. I praktiken blir det alltså så att ni som gifta inte ärver varandra, eftersom era barn kommer att få ut sina arvslotter direkt. Således blir det för er ingen skillnad arvsmässigt om ni gifter er eller inte. Däremot finns det en skyddsregel för efterlevande make i 3 kap. 1 § ÄB (den så kallade basbeloppsregeln). Regeln innebär att efterlevande make har rätt att utfå egendom motsvarande fyra prisbasbelopp. I detta värde ingår dock den egendom som efterlevande make redan har fått vid bodelningen samt eventuell enskild egendom. Det är alltså bara när värdet av efterlevande makes egendom inte motsvarar fyra prisbasbelopp som särkullbarnens arv inskränks.

Skulle du och din partner testamentera bort er egendom till varandra, har era barn rätt att begära jämkning för att få ut sin laglott enligt 7 kap. 3 § ÄB. Laglotten utgör hälften av arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,


Josefine AndreassonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000