Jävsregler för föreningar

2016-10-28 i Föreningar
FRÅGA
medlem med ekonomiska intressen i företag som offererar tjänster till föreningen, kan han anses vara jävig?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Det framgår inte av frågan vilken typ av förening det rör sig om. Bostadsrättsföreningar omfattas av lagen om ekonomiska föreningar (LeF) (2016:108) se här och samfällighetsföreningar av lagen om förvaltning av samfälligheter (LfS (1973:1150) se här.

En medlem i ekonomisk förening (exv. bostadsrättsförening) får inte rösta i fråga som rör talan mot medlemmen eller medlemmens befrielse från förpliktelser gentemot föreningen om medlemmen har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens, se 7 kap. 36 § LeF. Att erbjuda tjänster till en förening från ett företag man själv har ekonomiska intressen i, är inte att betrakt som jäv enligt denna regel.

I 6 kap. 10 § LeF (jfr. 36 § LfS om det är en samfällighetsförening) föreskrivs att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga om avtal mellan styrelseledamoten och föreningen eller avtal mellan föreningen och tredje man om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens. Av din fråga framgår att personen är en medlem och inte styrelseledamot, om så är fallet gäller inte denna regel mot honom. Är han däremot styrelseledamot får han erbjuda tjänsterna men inte handlägga eller besluta i frågan.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?