Jäv i byalag. Familjeförhållande mellan valberedning och styrelse.

2017-10-26 i Föreningar
FRÅGA
Hej. Jag sitter som nyinvald vice ordförande i ett byalag. Valberedningen består av tre personer, vid sista årsmötet blev kassören omvald på förslag från valberedningen. I denna sitter kassörens hustru, det var hon som föreslog namnet, detta har pågått i flera år och har nu orsakat en "hätsk" stämning i styrelsen när jag ifråga satte detta. Det är ett med organisationsnummer registrerat byalag som har c:a 100 medlemmar.Är detta ett riktigt förfarande? I stadgarna finns ingenting angivet om detta förfarande. Jäv?Mvh.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

En medlem får enligt 7 kap. 36 § lagen om ekonomiska föreningar inte rösta i fråga om talan mot medlemmen eller medlemmens befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan förpliktelse gentemot föreningen. Detta är den enda jävsregeln i föreningslagen. För förvaltning av byalag kan även ledning tas från samfällighetslagens 36 § vilken föreskriver att styrelseledamot ej får ta befattning med angelägenhet i vilken han eller hon har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

En lämplighetsprövning får göras där föreningens mål och verksamhet samt omsättning och förmögenhet beaktas. Det är olämpligt om de som ingår i valberedningen har familjeförhållande med en som de föreslagit till styrelsen. Det ökar även risken för maktmissbruk. Föreningen ska se till att sådana förhållanden inte uppstår redan under året innan valet, föredragsvis genom att rösta in sådana regler i stadgarna.

Att det är olämpligt innebär inte att det är olagligt i förhållande till ovanstående lagrum, varför du måste övertyga medlemmarna att i nästa val rösta för tillägg i stadgarna om förbud mot familjeförhållanden mellan styrelse, revisorer och valberedningen. Detta kan enklast motiveras med att det finns en risk för maktmissbruk och att medlemmarna bör känna sig säkra med och känna förtroende för ledningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?