Jämna ut särkullsbarns rätt till efterarv

2021-04-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Frågan gäller efterarv. Min man är död. Han har 1 dotter (min bonusdotter). Jag har en son från ett tidigare äktenskap. Efterarvet handlar alltså om fördelningen av min kvarlåtenskap när jag avlider.En jurist har gjort en bedömning mot de underlag som finns - bodelning och testamente efter min man som avled 1994. Inga fler barn finns.Fördelningen är ca 65% till min bonusdotter och alltså 35% till min son.Går det att jämna ut procentsiffrorna?Kan jag överlåta halva eller hela min bostadsrättslägenhet till förmån för min son Och på så vis göra en jämnare fördelning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du säger kan särkullbarn avstå sin rätt till arv till förmån för efterlevande make, på så sätt blir särkullbarn berättigad till efterarv vid efterlevande makes död enligt 3:9 Ärvdabalken. Särkullbarnet får således en kvotdel av efterarvet. I ditt fall finns det endast en bröstarvinge kvar, din son. Den siffran på 65% är baserad på din mans kvarlåtenskap, som du har ärvt med fri förfoganderätt, i egenskap av efterlevande make.

När det gäller din bostadsrättslägenhet kan du överlåta den utan problem till din son. Om du ger bort den som en gåva kan det bli fråga om ett förskott på arv. Om din son får bostadsrättslägenheten som förskott på arvet innebär detta att gåvans värde ska läggas till i kvarlåtenskapen efter din död, 6:1 ÄB. Huvudregeln är att gåvor till bröstarvingar ska ses som förskott på arv om inte omständigheterna talar för något annat. Denna presumtion kan dock brytas om du föreskriver något annat. Det du kan göra är att exempelvis skriva ett gåvobrev där det tydligt framgår att det inte ska räknas som förskott på arv.

Detta kommer innebära att summan av din kvarlåtenskap kommer att vara mindre, men procentsatserna består. Din bonusdotter kommer fortfarande ärva 65% av ditt arv.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.
Philip Stocker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1232)
2021-10-14 Kan man återkalla ett arvsavstående + hur beräknas ett särkullbarns efterarvsrätt
2021-10-05 Särkullbarns arvsrätt
2021-09-29 Särkullbarns laglott
2021-09-29 Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?

Alla besvarade frågor (96356)