Jämn arvsfördelning vid makar som bara har särkullbarn

2021-03-31 i Särkullbarn
FRÅGA
HejVi är gifta och har inga gemensamma barn. Vi har dock särkullbarn på bägge sidor. Vi har skrivit testamente så att särkullbarn endast får ut sin laglott vid den förstes död för att få resterande arv vid den andres död. Detta för att kunna lösa ut laglotten med kontanter och kunna behålla bostadsrätten samt ha kvar pengar att leva för. När vi räknar på vad som händer efter den andres död när pengar och bostadsrätt och allt räknas in ser vi att den sist levandes särkullbarn får mycket mer pengar. Detta trots att den förste avlidnes barn fått ut sina ytterligare 25%. Vår önskan är att bägge sidors särkullbarn slutligen har fått lika mycket. Går detta att lösa utan att den först avlidnes särkullbarn väntar med att ta ut sin laglott.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur ni kan göra fördelningen av arvet jämt mellan era särkullbarn. Det är en fråga om arv och därför är ärvdabalken, ÄB, tillämplig.

Laglott

Era bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Testamentet strider inte med det och är därför inga problem. Vad ni vill är att få till en jämn fördelning av arvet på annan väg än att hoppas på att särkullbarn väntar med att ta ut sin laglott.

Avstående av arv

En bröstarvinge kan avstå från att ta ut sitt arv när den första personen avlider och får då efterarvsrätt (3 kap. 9 § ÄB). Det innebär att bröstarvingen har kvar samma krav på arv men att man väntar tills den andra personen har avlidit. Tar särkullbarnen ut sin laglott, som ni sagt i ert testamente, så har de alltså fortfarande rätt till hela sin arvslott.

Man kan såklart inte tvinga bröstarvingar att göra detta men vad ni kan göra är att förklara för dem hur er uträkning ser ut och att det är till deras fördel att vänta. De har däremot fortfarande rätt till en viss andel, som kan minska om den efterlevande maken förminskar arvet. Efterlevande make har inte full äganderätt till det denne ärver när det finns bröstarvingar, men har fri förfoganderätt vilket innebär att denne kan använda arvet på sätt som kan innebära att den minskar.

Finns det alternativ?

Som jag nämnt kan en bröstarvinge aldrig fråntas sin rätt till laglotten. En bröstarvinge har, om man inte testamenterar annorlunda, rätt till arvslotten som är det dubbla av vad laglottsandelen är. Det är denna del ni testamenterat om och då sagt att de får ut efter att den efterlevande maken har avlidit.

Det finns inga alternativ tyvärr när det gäller laglotten. Vill era barn ta ut den så kan ni inte testamentera så att de inte kan det. Det är även svårt att säga i ett testamente att den som väntar får låt oss säga 100 000 kr extra. Det håller nämligen inte om alla väntar.

Den ojämna fördelning ni tror kommer ske är därmed en konsekvens av att arvingar har valet att ta ut laglotten direkt eller vänta och att det rör sig om en endel som därför kan komma att bli större eller mindre med tiden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?