Jämkning vid kortvarigt äktenskap samt försörjningsplikt gentemot make

2016-02-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Jag har hört att det är andra regler för Bodelning när man bara har varit Gift i 1 år. Vad är det där som gäller ? Hur mkt var ska var och en få ? Jag undrar även om jag har Försörjningsplikt mot min x make efter vår Skiljsmässa ? Vi Skiljdes UTAN betänketid. Har hört att man inte behöver stå för detta då ...? Tacksam för svar. Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är, enligt 11 kap 3 § Äktenskapsbalken, att det ska ske en hälftendelning. Dock kan det se annorlunda ut vid kortvariga äktenskap. En bodelning kan jämkas med hänsyn till äktenskapets längd, makars ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter som gör bodelningen oskälig, se 12 kap 1 § Äktenskapsbalken. Jämkningen sker schablonmässigt utifrån hur många år äktenskapet har varat, detta enligt en regel som kallas femårsregeln.

Femårsregeln fungerar så att endast en viss del av vardera partens giftorättsgods delas lika på. Vid ett års äktenskap ingår endast 1/5 av vardera partens giftorättsgods, vid två år ingår 2/5 osv. Efter fem års äktenskap ska en fullständig likadelning ske. Eftersom att ni varit gifta i ett år ska därför endast 1/5 ingå i bodelningen. Låt oss säga att du har 100 000 och din make har 10 000. Istället för att lägga samman detta och dela lika bidrar ni med 1/5 vardera. Du bidrar alltså med 20 000 och din make med 2 000, det är dessa 22 000 som ni sedan delar lika på. De 80 000 respektive 8 000 behåller ni själva och delar inte på.

Emellertid påverkas femårsregeln av huruvida ni har varit sambos innan ni gifte er. Har ni varit sambos i exempelvis två år läggs dessa två år till äktenskapets längd och längden anses därför vara 3 år. Enligt femårsregeln ska då 3/5 ingå i bodelningen. Har ni varit sambos så pass länge att äktenskapets längd sammanlagt med samboförhållandets längd överstiger 5 år ska en likadelning ske eftersom att äktenskapet inte längre anses vara kortvarigt och femårsregeln är då inte tillämplig.

Gällande försörjningsplikt gentemot make utgår detta i dagsläget bara i undantagsfall. För försörjningsstöd under en längre period krävs i princip att det rör sig om ett långvarigt äktenskap där den ena parten har stannat hemma och inte haft någon egen inkomst. Huvudregeln finns i 6 kap 7 § Äktenskapsbalken och enligt denna ska vardera make försörja sig själv efter skilsmässa. Enligt stycke två kan dock försörjningsstöd utgå under en övergångsperiod. Det ska då vara fråga om att den ena maken överhuvudtaget inte har förmåga att försörja sig själv samt att äktenskapet har begränsat sagda makes tillgång till arbetsmarknaden. Troligtvis har du därför ingen försörjningsplikt gentemot din före detta make.

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor

Hälsningar

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll