Jämkning vid kortvarigt äktenskap, 12:1 Äkta

2019-05-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejHar en fråga ang. särkullbarn vid skilsmässa och bodelningHar varit gift i knappt ett år.Men redan skilsmässa.Jag har ett barn i en annan tidigare relation. 16 år gammalInget skrivet äktenskapsförord.Inga gemensamma barn med min makaHur blir det vid bodelning?Jag äger fastigheter,bilar båtar och har ett eget företagMin maka flyttade in i den fastighet som jag äger för ca ett år sen,men har nu flyttat ut till en egen köpt lägenhet.Skilsmässoansökan är inte på skriven av mig än.Vill veta hur bodelning blir..? Är det skillnad att jag har ett barn som kommer att ärva mig?Hur kommer allt att fördelas vid skilsmässa/bodelning efter ett så kort giftemål.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Särkullbarnet

Att du har ett annat barn från innan (särkullbarn) bör inte påverka bodelningen, då det vid äktenskapsskillnad inte finns några uttryckliga regler om barn. I princip enda gången som en bodelning kan göras beroende av att det finns barn är om det skulle ha varit en gemensam bostad som ni bodde i och då hade maken med barn kunnat ha bäst rätt att överta den här bostaden enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (ÄktB). Därför bör det inte spela någon större roll i ditt fall då det är du som har barn sen innan.

Bodelning vi vanliga fall

Huvudregeln vid bodelning är att all giftorättsgods ska ingå, vilket följer av 10 kap. 1 § ÄktB, vad som faktiskt menas med giftorättsgods framgår av 7 kap. 1 § ÄktB där det framgår att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Enskild egendom här tar inte sikte på vem som äger vad utan vad som är enskild egendom måste ha fåtts genom arv, testamente eller gåva med förbehållet att det ska vara personens enskilda egendom, det här följer av 7 kap. 2 § ÄktB. Om någon av er äger någon enskild egendom ska den inte tas med i bodelningen.

Vidare framgår av 11 kap. 2 § ÄktB att vardera make har rätt att täcka sina skulder med sitt giftorättsgods innan båda makars giftorättsgods ska läggas ihop och delas lika enligt 11 kap. 3 § ÄktB.

Jämkning

Det här är hur det går till i vanliga fall men vid korta äktenskap kommer det inte i varje fall delas lika om en jämkning påkallas av den "rikare" maken. Det här görs enligt 12 kap. 1 § ÄktB och tar sikte på de äktenskap som varat mindre än 5 år. Då ert äktenskap bara varat 1 år kan en bodelning istället göras på det här sättet:

Efter täckning av skulder skett i 11 kap. 2 § ÄktB och innan varderas giftorättsgods läggs ihop ska en andel av 4/5 dras av från vardera makes giftorätt som de sedan kommer att behålla och därmed inte bodelas. Det är alltså bara 1/5 av varderas giftorättsgods som kommer läggas ihop och sedan delaslika. Hade ert äktenskap varat i två år hade det varit 2/5 som skulle delas lika mellan er.

Exempel:

Make 1

Giftorättsgods efter skuldtäckning: 500 000 kr

Vad som inte kommer bodelas 4/5: 400 000 kr

Vad som ska läggas ihop 1/5: 100 000 kr

Make 2

Giftorättsgods efter skuldtäckning: 200 000 kr

Vad som inte kommer bordells 4/5: 160 000 kr

Vad som ska läggas ihop 1/5: 40 000 kr

Bodelning: (100 000 + 40 000)/2 = 70 000 kr

Vardera make kommer därmed få 70 000 kr från bodelning.

Make 1 kommer därför efter bodelning ha 400 000 kr + 70 000 kr och Make 2 kommer ha 160 000 kr + 70 000 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (844)
2019-11-20 Försörjningsplikt gentemot skuldsatt make m.m.
2019-11-20 Gäller ett avtal om att inte skiljas innan ett gemensamt barn är 18 år?
2019-11-20 Vem ska få bo kvar i hyreslägenheten efter skilsmässa?
2019-11-20 När ska bodelning göras?

Alla besvarade frågor (74742)