Jämkning vid bodelning

2018-10-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Vid äktenskapsskillnad: Gäller särskilda regler vid bodelningen om ena parten menar att makarna ej levt som makar i minst två år? Gäller detta som grund för äktensskapskillnad eller finns det en ekonomisk vinning för den sökande parten genom att försöka påvisa att man ej levt som makar i minst två år?Makarna har bott på samma adress i 10år, men haft skilda sovrum i drygt två år. Man har planerat och genomfört flera gemensamma husrenoveringar, rest tillsammans med de två barnen och deltagit på flera evenemang tillsammans, senast för två veckor sedan. Man har även haft gemensam ekonomi under alla 10 åren och delat alla gemensamma kostnader lika. Kan den sökande maken genom vittnesmål ändå vinna något tex ekonomiskt eller på annat sätt genom att påstå att makarna ej levt som makar i minst två år?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagreglering

Vid äktenskapsskillnad ska man enligt 9 kap 1§ Äktenskapsbalken dela makarnas egendom och enligt 10 kap 1§ ÄktB ska makarnas giftorättsgods ingå. Huvudregeln är alltså att man inte tar hänsyn till hur länge makarna varit gifta.

Undantag

Precis som nämns i frågan finns en reglering som innebär det kan finnas en ekonomisk vinning med att ta hänsyn till hur länge man varit gifta. Denna reglering kallas skevdelningsregeln, stadgas i 12 kap 1§ ÄktB och kan komma att bli aktuell när det av någon anledning kan bli orättvist med en hälftendelning.

Det man framförallt tar hänsyn till när man gör bedömningen gällande denna paragrafen är hur länge äktenskapet varat. Huvudregeln är nämligen att om man varit gifta mindre än 5 år så ska man ta hänsyn till detta när man avgör hur mycket varje make ska ta med i bodelningen.

När man räknar på äktenskapstiden ska man, trots att regeln syftar till att reglera bodelning vid äktenskap, även räkna med tiden man varit sambos. Det innebär att det i detta fall ska räknas som att ni, hur ni än har valt att dela upp var i huset ni bor, inte blir föremål för jämkning via skevdelningsregeln.

Slutsats

Ingenting tyder på att någon jämkning av vad makarna ska gå in med för giftorättsgods i bodelningen ska ske. Maken som ansöker om äktenskapsskillnad kommer med största sannolikhet inte vinna något på att argumentera kring hur länge man levt som makar.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex Hallström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2153)
2019-04-23 Rätt till makes andel i aktiebolag vid skilsmässa
2019-04-22 Äktenskapsskillnad, bodelning, skälighet
2019-04-22 Påföljd för att undanhålla egendom vid bodelning
2019-04-21 Vi köpte huset gemensamt i syfte att bo tillsammans. Kan han kräva mig på dessa (kontantinsats och inköp av rust) pengar?

Alla besvarade frågor (68195)