Jämkning vid bodelning

2015-10-01 i Bodelning
FRÅGA
Ärvdabalken är ju till stora delar tämligen svårtillgänglig. Därför vill jag ställa följande fråga i exempelform.Sigurd och Hildur har varit gifta i närmare 30 år. De har inga gemensamma barn. Hildur har ett särkullbarn, Lina, från ett tidigare äktenskap. Testamente och äktenskapsförord saknas, vilket innebär att makarnas egendom är giftorättsgods. Egendomen består i huvudsak av banktillgodohavanden fördelat så att Sigurd äger 1 400 tkr och Hildur 400 tkr. Om Hildur avlider så skall den sammanlagda kvarlåtenskapen vid bodelningen enligt huvudregeln hälftendelas så att Sigurd och Lina vardera ärver 900 tkr (1 400+400=1 800; 1 800/2=900). Vad jag förstår finns emellertid en regel, Äktenskapsbalken 12 kap 2 §, som Sigurd kan åberopa vid bodelningen och som innebär att Sigurd får behålla sitt eget giftorättsgods på 1 400 tkr och Lina enbart ärver moderns egendom på 400 tkr.Är ovanstående korrekt uppfattat? Om makarnas intention är att arvet skall fördelas enligt ÄktB 12:2 saknas väl i så fall behov av att upprätta vare sig testamente eller äktenskapsförord?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Som du säger är huvudregeln att giftorättsgods delas lika vid bodelning. Som du också nämner finns det en jämkningsregel i äktenskapsbalken (ÄktB) 12:2.

Du har uppfattat det helt korrekt. Vid bortgång av ena maken, disponerar den efterlevande maken ensam över möjligheten att tillämpa jämkningsregeln i 12:2 ÄktB. Väljer den efterlevande maken att tillämpa 12:2 ÄktB har denne en ovillkorlig rätt att då få behålla sitt giftorättsgods vid bodelningen. En begäran om jämkning enligt 12:2 ÄktB måste göras senast vid bodelningen.

Finns det en intention av båda makar att vid bodelning tillämpa 12:2 ÄktB behöver det som du säger inte finnas behov av att upprätta äktenskapsförord. Dock ska man vara medveten om att saker kan förändras och att en part under åren kan ändra sin uppfattning, så när bodelningen väl ska ske pga. den andres bortgång kanske denne inte alls vill tillämpa 12:2 ÄktB längre. Därmed är det alltid bättre att ha saker nedskrivet i ett äktenskapsförord.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med mitt svar. Har du fler frågor är det bara att du återkommer så ska vi hjälpa dig vidare.

Ha en bra dag!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86837)