FrågaFAMILJERÄTTBodelning01/10/2015

Jämkning vid bodelning

Ärvdabalken är ju till stora delar tämligen svårtillgänglig. Därför vill jag ställa följande fråga i exempelform.

Sigurd och Hildur har varit gifta i närmare 30 år. De har inga gemensamma barn. Hildur har ett särkullbarn, Lina, från ett tidigare äktenskap. Testamente och äktenskapsförord saknas, vilket innebär att makarnas egendom är giftorättsgods. Egendomen består i huvudsak av banktillgodohavanden fördelat så att Sigurd äger 1 400 tkr och Hildur 400 tkr. Om Hildur avlider så skall den sammanlagda kvarlåtenskapen vid bodelningen enligt huvudregeln hälftendelas så att Sigurd och Lina vardera ärver 900 tkr (1 400+400=1 800;

1 800/2=900). Vad jag förstår finns emellertid en regel, Äktenskapsbalken 12 kap 2 §, som Sigurd kan åberopa vid bodelningen och som innebär att Sigurd får behålla sitt eget giftorättsgods på 1 400 tkr och Lina enbart ärver moderns egendom på 400 tkr.

Är ovanstående korrekt uppfattat? Om makarnas intention är att arvet skall fördelas enligt ÄktB 12:2 saknas väl i så fall behov av att upprätta vare sig testamente eller äktenskapsförord?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Som du säger är huvudregeln att giftorättsgods delas lika vid bodelning. Som du också nämner finns det en jämkningsregel i äktenskapsbalken (ÄktB) 12:2.

Du har uppfattat det helt korrekt. Vid bortgång av ena maken, disponerar den efterlevande maken ensam över möjligheten att tillämpa jämkningsregeln i 12:2 ÄktB. Väljer den efterlevande maken att tillämpa 12:2 ÄktB har denne en ovillkorlig rätt att då få behålla sitt giftorättsgods vid bodelningen. En begäran om jämkning enligt 12:2 ÄktB måste göras senast vid bodelningen.

Finns det en intention av båda makar att vid bodelning tillämpa 12:2 ÄktB behöver det som du säger inte finnas behov av att upprätta äktenskapsförord. Dock ska man vara medveten om att saker kan förändras och att en part under åren kan ändra sin uppfattning, så när bodelningen väl ska ske pga. den andres bortgång kanske denne inte alls vill tillämpa 12:2 ÄktB längre. Därmed är det alltid bättre att ha saker nedskrivet i ett äktenskapsförord.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med mitt svar. Har du fler frågor är det bara att du återkommer så ska vi hjälpa dig vidare.

Ha en bra dag!

Vänligen,

Anna PieschlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”