Jämkning vid äktenskapsskillnad pga underhållsbidrag

2019-05-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min man ska få ett förskott på sitt arv och föräldrarna föreslog vi skulle skriva papper på att pengarna är hans om ifall vi skulle skiljas i framtiden. Detta fick mig att fundera. Idag har vi gemensam ekonomi och i våra utgifter ingår underhållsbidrag för ett barn min man har med annan kvinna. Om vi skulle skilja oss har jag i 18 år bidragit med en del pengar till underhållsbidraget. Kan detta kvittas på något sätt i uppdelningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken, innebärande att det ska delas på hälften efter att skulder har räknats av. Det som är enskild egendom är 7 kap. 2 § 5 p. äktenskapsbalken egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, det vill säga det arv din make erhållit om testamente skrivits gällande att det ska vara enskild egendom.

Allt övrigt kategoriseras med andra ord som giftorättsgods och ska delas mellan makarna vid äktenskapsskillnad. Det finns emellertid en jämkningsregel i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken som innebär att, i de fall det anses oskäligt med hänsyn till äktenskapens längd även makarnas ekonomiska förhållanden, det föreligger möjlighet till jämkning och att en av makarna kan få behålla mer av sitt giftorättsgods. Regeln gäller endast vid äktenskapsskillnad och inte om en av makarna avlider.

Enligt förarbetsuttalanden kan jämkning endast komma i fråga om det finns en betydande skillnad mellan makarnas nettoförmögenheter. Är det med andra ord så att det föreligger betydande skillnader i era nettoförmögenheten kan regeln vara tillämplig, men troligtvis omfattar regeln inte ett underhållsbidrag, då den av domstolen tillämpats restriktivt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (901)
2020-05-24 Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?
2020-05-17 Vilka ekonomiska rättigheter kan jag ha vid en skilsmässa?
2020-05-17 Ska egendom som har förvärvats efter ansökan om skilsmässa ingå i bodelningen?
2020-05-16 Vad händer med bostaden vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (80235)