Jämkning då laglott blir kränkt

2017-10-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Mina föräldrar skiljde sig för många år sedan när jag bara var ett par år gammal. Sedan dess har jag inte haft någon kontakt med min far. Efter skilsmässan gifte min pappa om sig och bildade en ny familj, som han fortfarande lever i. Jag har ett par halvsyskon i den familjen. Det verkar som om min far sedan många år tillbaka skrivit alla sina tillgångar på sin nya fru. Kan min far på det sättet i praktiken göra mig nästintill arvslös?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt lag har en bröstarvinge alltid rätt till en laglott efter sin förälder. Det innebär att man inte i ett testamente kan förorda att sin bröstarvinge blir helt arvlös. För att få ut sin rätt till laglotten kan man ibland behöva jämka ett testamente som kränker denna rätt, enligt 7 kapitlet 3 § i Ärvdabalken.

Det finns andra metoder att begränsa sin bröstarvinges arvsrätt. Exempelvis kan man genom äktenskapsförord skriva över sina tillgångar på den andre maken. När dessa tillgångar då blir den andre makens enskilda egendom ingår dessa inte i bodelningen då äktenskapet upphör vid den ena makens bortgång. Vidare kan man skänka bort sin egendom just för att begränsa sin bröstarvinges rätt till arv. NJA 1985 s 414 är ett rättsfall som belyser just när makar vidtagit dessa typer av åtgärder för att ett särkullbarn ska bli utan sin laglott. Högsta Domstolen kom i målet fram till att vissa av dessa åtgärder var att anse som otillåtna enligt 7 kapitlet 4 § Ärvdabalken.

7 kapitlet 4 § Ärvdabalken finns för att stärka laglottskyddet. Paragrafen begränsar en persons möjlighet att ge bort gåvor kort tid före dödsfallet alternativt ge bort gåvor som inte innebär en större uppoffring, och skänkes bort i syfte att begränsa sin bröstarvinges rätt till arv. En gåva som inte innebär en större uppoffring kan exempelvis vara att givaren faktiskt har nytta av egendomen fortfarande, haft förbehåll att bo kvar i en skänkt fastighet osv. Regeln kan bara tillämpas om arvlåtaren haft ett syfte med handlingen som varit att ordna kring arvet. Om det funnits en annan anledning med ett annat riktat intresse, blir inte paragrafen aktuell. Självklart är detta även en bevisfråga.

När man tillämpar 7 kapitlet 4 § Ärvdabalken ska värdet på den egendom som givits bort läggas till i kvarlåtenskapen. Misstänker du att din far och hans maka vidtar vissa åtgärder för att begränsa din rätt till laglott kan du vid din fars död begära att dessa typer av "gåvor" jämkas på samma sätt som vid ett testamente, enligt 7 kapitlet 3 § Ärvdabalken.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Therese Yngwe
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95724)