Jämkning av testamente särkullbarn

2016-05-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Min pappa avled 63 år gammal, han var gift med en ny kvinna sedan mer än 10 år tillbaka. Dom har täcknat ett testamentet där om ena maken/makan avlider ges alla tillgångar till den respektive maken/makan som är vid liv, tills dennes bortgång, där då tillgångarna delas ut mellan bådas barn. Är det så att vi på vår pappas sida inte får ärva några tillgångar nu eftersom hon lever?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB). I ÄB kap. 3 § 1 finns en regel som säger att särkullbarn (dvs. barn till den avlidne maken men inte den efterlevande makan i detta fall) har rätt att få ut sin arvslott direkt när den första maken dör (se här). I ert fall har ett testamente upprättats av er pappa som begränsar er möjlighet att få arvslotten direkt efter att din pappa avled. ÄB 7 kap. 3 § innebär emellertid att särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt, även om ett testamente finns (se här). Laglotten är halva arvslotten.

För att du och dina syskon ska kunna få ut er laglott direkt efter att er pappa avlidit krävs att ni påkallar jämkning av testamentet. Det ska göras inom 6 månader från det att du/dina syskon tog del av testamentet, annars förlorar ni denna rätt. Jämkning påkallas genom att ni antingen tar upp ert anspråk för testamentestagaren (dvs er pappas fru) eller att ni väcker talan mot henne i domstol. Om detta inte görs inom 6 månader så förlorar ni er rätt att få ut laglotten direkt, och testamentet kommer att gälla, trots att det kränker laglotten. I så fall får ni således vänta tills makans bortgång i enlighet med testamentet.

Hoppas detta gav svar på er fråga!

Vänligen

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll