Jämkning av testamente och särkullbarns arvsrätt

2020-06-27 i Testamente
FRÅGA
Hej Min pappa testamenterade sin del av ett hus som han delar med sin fru till hans barn (särkullbarns), han har dock givit frun livslång exklusiv nyttjanderätt till detta hus. Hur blir det då med vår laglott, alltså 50% av Det Han testamenterat? Har vi inte rätt att få ut ens den innan frun dör eller bestämmer sig för att sälja huset? Tack
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag har förstått det så är du särkullbarn då hans nuvarande fru inte är din mamma. Jag förstår det även som att du inte är testamentstagare, det vill säga din pappa har inte gett dig något genom testamentet. När jag besvarar din fråga så är det dessa omständigheter som jag kommer att utgå ifrån. Jag kommer också att anta att testamentet är giltigt.

Särkullbarn

Som särkullbarn, ett barn till endast en av makarna, har man rätt att få ut sitt arv direkt när arvlåtaren, din pappa, avlider. Detta framgår indirekt av lagen (3 kap. 1 § ÄB). ÄB är en förkortning av ärvdabalken.

Testamente

I Sverige är den grundläggande regeln att testatorns vilja ska respekteras i den utsträckning som det är möjligt (11 kap. 1 § ÄB). Det innebär för alla din pappas arvtagare att testamentet ska respekteras och varje arvtagare kanske inte får hela sin arvslott. Arvslotten är vad man är berättigad till utan testamente. Det är helt enkelt någons arv fördelat lika på alla som är arvsberättigade.

Laglott

En begränsning av din pappas testamente är att du som arvtagare alltid har rätt till din laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av din arvslott och denna kan du alltid begära ut direkt när din pappa avlider.

Däremot utfaller laglotten inte automatiskt: varje bröstarvinge måste begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Din begäran om jämkning måste framföras inom sex månader från det att du har blivit delgiven testamentet. För att få ut din laglott är det tillräckligt att begära jämkning.

Sammanfattning

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Sammanfattningsvis så kan jag säga att du alltid har rätt till din laglott, trots testamentet, direkt när din pappa avlider om hans fru inte är din mamma.

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86825)