Laglott och jämkning av testamente

2020-09-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min mor var omgift och de har inga gemensamma barn och hennes man har inga egna barn. När min mor gick bort presenterades ett testamente där mors kvarlåtenskap testamenteras till hennes man och att bådas kvarlåtenskap när båda avlidit skulle gå till mors barn dvs mig. Jag godkände detta testamente utan att kräva min laglott. Då över sex månader gått och vad jag förstår har jag nu ingen rätt till min laglott längre. Nu har min mors man plötsligt träffat en ny kvinna. Dock inte gift om sig (än), men han har mer och mer släppt kontakten med mig. Vad kan hända nu? Kan min mors man ändra sitt testamente nu och jag blir helt utan mitt morsarv eller kan jag få rätt att redan nu få ut min del av morsarvet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar bortgången av din mor. Bestämmelser om arv hittar du i ärvdabalken. Jag ska redogöra för din arvsrätt och hur jämkning av testamente fungerar, samt vilka följder din mors testamente får.

Vad är laglotten?
Du är barn till din mor och därmed bröstarvinge, vilket medför en rätt för dig att ärva henne (2 kap. 1 § ärvdabalken). Den del av kvarlåtenskapen som en arvinge har rätt till kallas för arvslott, och dess storlek beror på hur många arvingar det finns efter den avlidne. Bröstarvingar har en skyddad rätt till laglott, vilken uppgår till hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Laglotten skyddar bröstarvingar och ser till att de alltid har rätt till åtminstone hälften av arvslotten, eftersom den andra hälften kan testamenteras bort. Som ensambarn innebär det att du har rätt till åtminstone hälften av din mors kvarlåtenskap. Det faktum att din mor gifte om sig gör dig också till ett särkullbarn, eftersom du inte är ett gemensamt barn till din mor och den nya mannen. Du som särkullbarn har som utgångspunkt rätt att kräva ut din laglott direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken). Din mor har emellertid upprättat ett testamente och testamenterat sin kvarlåtenskap till sin efterlevande make. För att få ut din laglott direkt skulle du därför ha varit tvungen att begära jämkning av testamentet.

Jämkning av testamentet
För att få rätt till din laglott direkt skulle du ha begärt jämkning av testamentet (7 kap. 3 § första stycket ärvdabalken). Denna jämkning skulle också ha skett sex månader från att du delgavs testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ärvdabalken). För att jämka testamentet krävs det inte att endast att man väcker talan, utan man kan säga till testamentstagaren att man vill få ut sin laglott. Det framgår inte av din fråga om du förde fram ett anspråk om laglott till din mors nya man eller inte. Men eftersom du skriver att du godkände testamentet under de sex månaderna som passerade tolkar jag det som att så inte var fallet. Det innebär att testamentet blev gällande sex månader från att du delgavs det, och din rätt till jämkning där och då gick förlorad.

Testamentet är nu giltigt
Testamentet som din mor skrev är nu därför giltigt. Det innebär precis som det står att du ska ärva dem båda efter din mors mans död. Jag tolkar testamentet som ett gemensamt testamente. Det innebär att din mors man får ändra sin del av testamentet, alltså den del som gäller hans kvarlåtenskap. Om han ändrar sin del av testamentet kommer det inte att påverka din rätt att ärva din mor efter hans död.

Sammanfattningsvis
Att du inte jämkade testamentet inom sex månader från att du delgavs det medförde endast att du inte fick ärva din mor direkt. Testamentet blev istället giltigt och du kommer att ärva din mor när hennes man dör. Detta oavsett om han ändrar sin del av testamentet eller inte.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3606)
2021-04-22 Arv och testamente
2021-04-18 Ofullständig fråga
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?

Alla besvarade frågor (91410)