Jämkning av testamente för bröstarvingars rätt till laglott samt ogiltigförklaring av testamente

2017-12-03 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min fråga gäller följande: ett par som levt som sambor i ca 30 år. De äger en bostadsrätt tillsammans och kvinnan står som ägare på en bil (även om det är mannen som köpt både bostad och kvinnans bil). Kvinnan går bort i cancer. 3 dagar innan hennes död skrivs ett testamente (hon är i väldigt dåligt skick och starkt medicinerad). Av testamentet framgår att kvinnan testamenterar allt till sambon, hennes ägarandel i bostadsrätten, gemensamma möbler samt husgeråd med full äganderätt. Som jag förstår det anser även sambon att hennes bil ingår i detta och skrivs över på sambon, dvs hennes två barn ärver ingenting av bostad, bil och bohag.Sambon anser att då kvinnans pensionsförsäkringar tillfaller kvinnans barn så ska de vara nöjda med det. Är detta juridiskt korrekt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagar om din fråga finner vi i Ärvdabalken.

Barnens rätt till laglott
Lagen lyder som så att en förälders barn (det vill säga bröstarvingar) alltid har rätt till sin laglott. Laglotten består av halva arvet, som är allt det som kvinnan äger. Med andra ord har barnen rätt till hälften av sin mors kvarlåtenskap som de sedan får dela lika på, 2 kap 1§ Ärvdabalken samt 7 kap 1§ Ärvdabalken.

Nu har jag ingen information om den exakta summa som det rör sig om och därför har jag svårt för att avgöra om barnen får ut sin laglott genom pensionsförsäkringarna, men jag har svårt att tro att de skulle väga upp till hälften av hennes arv.

Är det så att pensionsförsäkringen inte väger upp till laglotten som barnen har rätt till så måste de jämka testamentet inom sex månader från de att de tog del av det för att få rätt till sin laglott, 7 kap 3§ Ärvdabalken.

För att utreda exakt hur mycket det är som kvinnans arv består av så är det viktigt att göra en bodelning om detta inte redan är gjort.

Ogiltigförklaring av testamente
Vad gäller testamentet i övrigt så kan jag säga att utifrån det du berättar så skulle man kunna ifrågasätta det med tanke på hur det gick till då modern var starkt medicinerad och uppenbarligen inte mådde bra. Det finns en bestämmelse i ärvdabalken om att testamente som har blivit uppkallat genom att någon har förmått testamentsgivaren att upprätta det genom att missbruka personens oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning inte ska gälla, 13 kap 3§ Ärvdabalken.

Jag känner att jag har för lite information om kvinnans och sambons relation för att kunna uttala mig om huruvida detta var kvinnans önskan eller inte. Med tanke på att de ändå har levt som sambor i 30 år så talar detta ändå för att de står varandra nära och att hon ville att han skulle få hennes arv, men som sagt så går det att ifrågasätta. Barnen skulle med andra ord kunna försöka sig på att ogiltigförklara testamentet på den grunden att modern inte var vid ett normalt sinnestillstånd på grund av den starka medicineringen och att sambon där har utnyttjat detta och skrivit över allt hon äger på honom med en hänvisning till 13 kap 3§ Ärvdabalken.

Om denna ogiltigförklaring skulle gå igenom så skulle det innebära att allt hon ägde tillfaller hennes två barn, och sambon inte får någonting med tanke på att de inte är gifta.

Hur man går tillväga för att ogiltigförklara eller jämka testamentet
Först och främst får barnen inte glömma att det måsta göras inom sex månader från det att de tog del av testamentet för annars är deras talan utan verkan och de har inte längre rätt till sin del. De behöver inte heller vända sig till domstol direkt, utan detta görs bara i det fall som testamentestagaren, sambon, inte godtar deras talan.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte på att vända dig hit igen!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2976)
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente
2021-11-29 Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?

Alla besvarade frågor (97476)