Jämkning av testamente

2016-12-10 i Testamente
FRÅGA
Hur gör jag då jag inte vill godkänna ett testamente?Det gäller en laglott ( dock liten, men iaf.)Delningen gick inte rätt tillväga, vi var INTE alla då delningen gjordes, pga. sjukdom.Såklart jag skulle sagt ifrån , men jag kände mig totalt utesluten m.m.Mvh / Gun Jonefjord
SVAR

Hej Gun!

I Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) kapitel 14 kan man läsa om delgivning och klander av testamente. Ett skriftligt testamente ska delges arvinge genom överlämnande i bestyrkt kopia, 14:4 ÄB. Du har således inte delgivits testamentet.

Om en bröstarvinge vill få ut sin laglott kan den påkalla jämkning av testamentet. Om testamentet har flera mottagare ska i första hand universella testamentstagare (vid en jämkning) dela med sig av det som testamenterats till dem. Att vara en universell testamentestagare betyder att man tilldelats en viss andel av kvarlåtenskapen. Om boet inte skulle räcka till (bröstarvingens laglott) ska en legatarie dela med sig av sitt legat. I första hand ska de personer som tilldelats penninglegat dela med sig. Ett penninglegat innebär att man tilldelats en viss summa pengar. I andra hand ska de som tilldelats saklegat dela med sig. Ett saklegat innebär arv av en viss sak.

En bröstarvinge som vill få ut sin laglott har rätt att få ut den direkt, förutom i de fall då testamentet är till fördel för den efterlevande maken.

Bröstarvingen måste begära jämkning inom sex månader från det att denne delgivits testamentet. Bröstarvingen begär jämkning genom att tillkännage sitt anspråk till testamentstagaren eller testamentstagarna. Om bröstarvingen inte begär jämkning inom tidsfristen vinner testamentet laga kraft, 7:3 ÄB.

Tidsfristen börjar inte löpa förrän du har delgivits testamentet på rätt vis.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2687)
2020-12-04 Juridisk rådgivning inom arvsrätt
2020-12-04 Är testamentet fortfarande giltigt?
2020-12-03 Hur ändrar jag arvsordningen?
2020-12-03 Hur mycket kan man testamentera bort till en särbo?

Alla besvarade frågor (86921)