Jämkning av privat pensionssparande vid äktenskapsskillnad

Vår skilsmässa har inkommit till tingsrätt.6 månaders betänketid från 21/9-21/3 19 Vad får jag göra med aktiefond sälja av göra om till kapitalplacering som då hamnar i min ägo. min make har tjänste pension medan jag endast har aktiefond som jag har förstår ska delas,Detta svar är viktigt för mej då jag endast har en låg folkpension.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt ska privat pensionssparande ingå i bodelningen. Tjänstepension betraktas vara en sådan personlig rättighet som inte ska bodelas vid händelse av äktenskapsskillnad. Det innebär, precis som du uppger, att dina aktiefonder ska ingå i den kommande bodelningen medan din makes tjänstepension undantas helt.

Det finns dock möjlighet till jämkning enligt 10 kap 3 § 3 st Äktenskapsbalken. Om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt innebär att det skulle vara oskäligt att dina aktiefonder ingår, ska det privata pensionssparandet helt eller delvis undantas från bodelningen. Detta kan bli aktuellt om den ena maken har ordnat sitt pensionsskydd privat medan den andra maken har ett motsvarande pensionsskydd genom tjänstepension. Här ska anmärkas att det inte är möjligt att i motsvarande mån "jämka in" din makes tjänstepension i bodelningen. Undantaget innebär att även dina kan undantas om det anses motiverat.

Med vänlig hälsning,

Francisco StråhleRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000