Jämkning av privat pensionssparande vid äktenskapsskillnad

2018-10-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vår skilsmässa har inkommit till tingsrätt.6 månaders betänketid från 21/9-21/3 19 Vad får jag göra med aktiefond sälja av göra om till kapitalplacering som då hamnar i min ägo. min make har tjänste pension medan jag endast har aktiefond som jag har förstår ska delas,Detta svar är viktigt för mej då jag endast har en låg folkpension.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt ska privat pensionssparande ingå i bodelningen. Tjänstepension betraktas vara en sådan personlig rättighet som inte ska bodelas vid händelse av äktenskapsskillnad. Det innebär, precis som du uppger, att dina aktiefonder ska ingå i den kommande bodelningen medan din makes tjänstepension undantas helt.

Det finns dock möjlighet till jämkning enligt 10 kap 3 § 3 st Äktenskapsbalken. Om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt innebär att det skulle vara oskäligt att dina aktiefonder ingår, ska det privata pensionssparandet helt eller delvis undantas från bodelningen. Detta kan bli aktuellt om den ena maken har ordnat sitt pensionsskydd privat medan den andra maken har ett motsvarande pensionsskydd genom tjänstepension. Här ska anmärkas att det inte är möjligt att i motsvarande mån "jämka in" din makes tjänstepension i bodelningen. Undantaget innebär att även dina kan undantas om det anses motiverat.

Med vänlig hälsning,

Francisco Stråhle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (732)
2019-03-18 Delar man 50/50 på skulder vid skilsmässa?
2019-03-17 Ingår huset i skilsmässan?
2019-03-15 Make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods vid en bodelning genom jämkning enligt 12:1 ÄktB
2019-03-11 Hur köper jag ut min fru ur huset vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (66968)