Jämkning av bodelning vid kortvarigt äktenskap

Hej.

Har varit tsm med min nuvarande fru i knappt 2 år och för ca 9 månader gifte vi oss också, och frågan är då jag har ett hus jag köpte och allt har jag köpt in med möbler osv. Under tidenq vi inte varit sambo också. Nu ska vi skilja oss, måste jag dela allt 50/50 Inc huset som är under helrenovering då hon säger att allt ska värderas sedan splitta på mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vid bodelning på grund av skilsmässa är att makarna delar 50/50 på giftorättsgodset. Att enbart giftorättsgods ingår i bodelningen framgår av 10 kap 1 § Äktenskapsbalken. Att makarna ska dela lika på giftorättsgodset framgår av 11 kap 3 § Äktenskapsbalken. Undantag görs dock för kortvariga äktenskap, alltså äktenskap som har varat kortare än 5 år. Detta undantag finner du i 12 kap 1 § Äktenskapsbalken och regeln kallas för femårsregeln. Enligt denna regel jämkas bodelningen på så sätt att allt giftorättsgods inte delas lika på om äktenskapet varat under en kortare tid. Som jag förstår det bodde ni inte tillsammans före äktenskapet. Om ni lämnar in skilsmässoansökan nu efter ett år ska ni därför enbart dela lika på en femtedel av giftorättsgodset.

Säg till exempel att när era tillgångar delas upp har du 1 000 000 och din fru 2 000. Istället för att allt läggs samman och ni delar lika tas endast 1/5 från vardera makes giftorättsgods. Från din sida läggs 200 000 (1 000 000 x 0,2) i potten och från din frus sida 400 (2000 x 0,2), resterande pengar behåller ni som era egna. Totalt sett blir detta 200 400 och det blir istället denna summa som ni delar lika på. Vid en likadelning får ni då 100 200 vardera. Detta innebär att du efter bodelningen har 900 200 (800 000 + 100 200) och din har 101 800 (1600 + 100 200).

Vid kortvariga äktenskap sker alltså ingen fullständig likadelning utan en jämkning sker beroende på äktenskapets längd. Är det så att ni var sambor innan ni gifte er räknas denna tid till den tid ni varit gifta. Var ni sambor i ett år innan giftermålet ska därför 2/5 delas lika på istället för 1/5. Beräknas längden på äktenskapet till tre år blir det 3/5 osv.

Utifrån de förutsättningar som du givit mig verkar gemårsregeln vara tillämplig på ert äktenskap. En jämkning enligt 12 kap 1 § Äktenskapsbalken ska därför vara möjlig.

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.


Äktenskapsbalken hittar du här


Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000