FrågaFAMILJERÄTTBodelning12/09/2014

Jämkning av bodelning

Hej, Jag har en vän som har bestämt sig för att skiljas från sin fru efter ett kort äktenskap på 3 år. Har hört att man efter ett så kort äktenskap inte behöver dela 50/50 vid skilsmässa, stämmer detta ? Pga sin låga inkomst kommer det bli svårt för honom att "köpa ut" henne ur fastigheten som han ägde själv när de gifte sig. Om man inte behöver dela 50/50 hur blir fördelningen i så fall ? Hoppas ni kan hjälpa oss reda ut detta. Tack på förhand !

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Precis som du säger är huvudregeln vid en bodelning mellan makar att alla delningsbara tillgångar ska delas lika mellan makarna, 11 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken. Från denna huvudregel finns emellertid vissa möjligheter att göra avsteg. När ett sådant avsteg från likadelningen görs sägs det att bodelningen jämkas.

Den huvudsakliga jämkningsregeln vid skilsmässa är 12 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken. Denna bestämmelse föreskriver att i den mån det med hänsyn till äktenskapets längd eller omständigheterna i övrigt, är oskäligt att en make skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kapitlet Äktenskapsbalken, skall bodelningen istället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods.

Om din vän har mer delbart giftorättsgods än sin fru och äktenskapet har varit kortvarigt finns det således en möjlighet för honom att från bodelningen få ta undan en del av det giftorättsgods som han annars skulle ha fått dela med sin fru. 

Vid bedömningen av om ett äktenskap ska anses ha varit kortvarigt brukar sägas att om äktenskapet plus eventuellt samboende i anslutning till äktenskapet har varat i mindre än fem år så har äktenskapet varit kortvarigt. 

Om den sammanräknade tiden för äktenskapet och eventuellt tidigare samboende i direkt anslutning till äktenskapet understiger fem år talar detta därför ofta starkt för att den maken med mest delningsbart giftorättsgods ska få ta undan en del av sitt delningsbara giftorättsgods från bodelningen. 

Vid bedömningen av hur stor del av det delningsbara giftorättsgodset som då får tas undan från bodelningen brukar en metod kallad "trappan" användas. 

Enligt trappan har den maken med mest delningsbart giftorättsgods rätt att ta undan 1/5 av sitt delningsbara giftorättsgods från bodelningen för varje år som det är kvar tills makarna skulle ha varit gifta (plus eventuellt sambor i direkt anslutning innan giftermålet) i fem år om makarna inte beslutat att skilja sig, eller 1/60 för varje hel månad som det är kvar tills de hade varit gifta (plus eventuellt sambor i direkt anslutning innan giftermålet) i fem år om makarna inte beslutat att skilja sig.

Då jag inte vet om din vän var sambo med sin fru innan de gifte sig så utgår jag från att så inte var fallet. I detta fall leder en tillämpning av trappan till att han får ta bort 2/5 av sitt delningsbara giftorättsgods från bodelningen, det vill säga din vän kommer då att dela 3/5 av sitt delningsbara giftorättsgods med sin fru. Detta då äktenskapet varat i tre år. 

Om äktenskapet föregåtts av ett samboende blir dock utrymmet för jämkning på grund av äktenskapets längd mindre, speciellt om samboendet varat längre än två år, då din vän och hans fru då har varit sambor i minst två år plus gifta i tre år, det vill säga den sammanhängande tiden blir mer än fem år. 

Hoppas detta ger någon klarhet!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”