Jämka testamente

2020-10-18 i Testamente
FRÅGA
Om att kringgå rätten till arv via gåva. Det anförda ligger ett par decennier bak i tiden och är ett minne blott, men något som skapat ett visst potentiellt trauma inom delar av släkten. Min mors föräldrar skrev ett testamente där det betonades att de fem bröstarvingarnas rätt måste respekteras fullt ut - men ändrade sig längre fram, när de var gamla, och gav då bort sin gård och marker till endast en av bröstarvingarna. Sonen tog allt. De andra bröstarvingarna, fyra döttrar däribland min mor, blev lottlösa. Till saken hör att fadern hotade med att begå självmord om döttrarna gjorde anspråk på sin respektive bröstarvingedel. Vilket ledde till att ingen av döttrarna protesterade. Vad borde de ha gjort för att få ut sitt rättmätiga arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsordningen är som sådan att den avlidnes barn ärver först, så kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingarna har dessutom rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som bröstarvingen har rätt till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten är den andel av arvet som arvingen ska få. Till exempel om A har två barn, har dessa två barn rätt till 50% vardera, detta utgör således deras arvslott. Laglotten blir därmed 25% vardera. Skulle arvlåtaren testamentera bort allt, har hens bröstarvingar fortfarande rätt till sin laglott och kan därmed jämka testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken).

Jag utgår i din fråga som att föräldrarna ändrade sig senare i livet och skrev ett nytt testamente om att ena bröstarvingen skulle få allt. I sådana fall bör bröstarvingarna ha jämkta testamentet för att få ut sin laglott. Lagen framställer även en tidsfrist för jämkningen. Jämkar inte bröstarvingen testamentet inom sex månader från det att denne delgivits testamentet så förlorar denna sin rätt till laglotten. (7 kap. 3 § ärvdabalken). Till skillnad från klander av testamente så behöver bröstarvingarna inte väcka talan om jämkning. Det räcker med att de tillkännager sitt anspråk till testamentstagaren.

Sammanfattningsvis bör resterande av bröstarvingarna ha jämkat testamentet inom sex månader från att de fick ta del av det. Annars går rätten till deras laglott förlorad.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2823)
2021-04-23 Testamente
2021-04-20 Kan man testamentera allt till en sambo? Krävs namnförtydligande eller personnummer från testamentsvittnena för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-20 Testamente vid sambors skilsmässa
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv

Alla besvarade frågor (91439)