Jämka ned dagsböter

2016-07-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Har blivit gripen för snatteri med varor för 212 kr. Bag ärkände direkt och betalade jag för allt.Har aldrig gjort något sådant förr,erkände direkt och ångrar mig djupt.Blev även förhörd av polisen. Är student och min inkomst ligger på 1050:- per månad . fick dagsböter 30 à 50:- och brottsofferfonden 800:- . tänkte höra om det låtade en rimligt böte eftersom det är min inkomst på 2 och ett halv månad! Polisen sa även att han tror att jag kommer att få mycket problem att bli svensk medborgare och att det kommer att blir svårt föe mig att plugga vidare! Stämmer det ? Varför borde jag inte få plugga vidare och isofall vilken utbildning menade han?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dagsböter

Lägsta antal dagar som kan dömas ut vid dagsböter är 30 dagar. Likaså är det lägsta beloppet som kan dömas ut vid dagsböter 50 kr per dag, alltså 30 x 50 = 1500 kr, se 25 kap. 2 § brottsbalken. Du har alltså fått lägsta möjliga böter utdömt för ditt brott.

I samma bestämmelse finns det dock en möjlighet att jämka ned även den lägsta boten om beloppet skulle anses för högt samt oskäligt. Dock ska denna möjlighet tillämpas restriktivt. Högsta Domstolen har i ett rättsfall (NJA 1996 s. 195) uttalat att det inte bör göras något generellt undantag för skolungdomar. Personen i det aktuella fallet var 16 år gammal och hade ingen inkomst eller förmögenhet och levde under samma ekonomiska förhållanden som skolungdomar i allmänhet. Trots detta ansåg HD att det inte förelåg några särskilda skäl för att jämka dagsböterna.

Du kan alltså överklaga påföljden förutsatt att den inte vunnit laga kraft om du anser att böterna känns oskäliga med hänsyn till din ekonomi. Dock tror jag tyvärr att du inte kommer ha någon framgång med en eventuell talan eftersom HD stadgat att det inte finns något generellt undantag för skolungdomar.


Svensk medborgare

För att få bli svensk medborgare tittar Migrationsverket på om du skött dig under din tid i Sverige samt gör en bedömning om de tror att du kommer sköta dig i framtiden. Du har fortfarande möjlighet att bli svensk medborgare efter att du begått ett brott men du måste vänta en tid. Den tiden som du måste vänta beror på vilket straff du fick. Lägsta väntetid är 1 år och även den tid som man kan behöva vänta vid 30 dagsböter. Du kan dock behöva vänta upp till två år. Innan du kan bli svensk medborgare måste även dina böter vara betalda. Mer om detta kan du läsa på Migrationsverkets hemsida.

Det polisen sa stämmer alltså inte, det är inte sannolikt att du kommer få större problem med att bli svensk medborgare på grund av snatteriet. Dock kommer du alltså få vänta en tid innan du kan bli svensk medborgare.


Studera vidare

Jag kan säga med relativt stor säkerhet att du inte kommer ha några större svårigheter att studera vidare på grund av snatteriet. Vissa utbildningar kräver utdrag ur belastningsregistret, till exempel lärarprogrammet. Men då tittar de endast efter våld- och sexualbrott, det är alltså inget som skulle påverka dig.


Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1384)
2020-11-30 Falsk tillvitelse i socialtjänsten
2020-11-30 Frågor om belastningsregistret
2020-11-30 Hur länge sitter man i fängelse?
2020-11-30 Vilken påföljd blir aktuell för grovt bedrägeri?

Alla besvarade frågor (86821)