Jag vill att mina barn ska ärva mig direkt, och inte min maka, hur gör jag?

2019-02-07 i Testamente
FRÅGA
I den händelse jag avlider skulle jag vilja testamentera mina kapitaltillgångar till mina barn som idag är 2 respektive 4 år gamla. Bakgrunden till detta är att min fru ej kan sköta sin privata ekonomi och därmed dragit på sig betalningsanmärkningar. Hon har utöver detta en del osunda konsumtionsbeteenden och jag är rädd att hon i händelse av min bortgång snabbt skulle kunna göra sig av med det kapital som hon förfogar över vilket vore olyckligt. Jag vill därför säkerställa att att mina tillgångar kommer mina barn tillhanda istället för att hon skall få rätten att förfoga över dessa fram till dess att de själva blir myndiga. Finns det ngn möjlighet att testamentera mina tillgångar till mina barn och att någon slags förvaltare/förmyndare, (som jag utser) säkerställer att tillgångarna kommer mina barn tillhanda på ett lämpligt sätt fram till dess att de blir myndiga?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Du vill att dina barn ska ärva

Utgångspunkten när man är gift och har gemensamma barn är att makan ärver (Ärvdabalk 3:1), men du är fri att testamentera på ett annat sätt. När du upprättar ett testamente behöver du två vittnen, som samtidigt närvarar och som inte är förmånstagare enligt testamentet, som undertecknar handlingen (Ärvdabalk 10:1). I testamentet kan du skriva att hela arvet efter dig ska tillfalla barnen.

Bodelning

När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller dödsfall ska en bodelning göras (Äktenskapsbalk 9:1-2). Det som ska ingå i bodelningen är erat giftorättsgods (Äktenskapsbalk 10:1), giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (Äktenskapsbalk 7:1). Enskild egendom är det ni skrivit ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord, eller egendom som någon av er fått med förbehåll om att det ska vara enskild egendom, och det som trätt i sådan egendoms ställe (Äktenskapsbalk 7:2). Vid bodelningen har ni var och en rätt att få täckning för era skulder (11:2 Äktenskapsbalk), och det som sedan finns kvar delas lika mellan er (Äktenskapsbalk 11:3).

Särskild förvaltare

Huvudregeln är att barnens förmyndare (föräldern) förvaltar barnens egendom när dom är minderåriga (Föräldrabalk 12:1 1 st), men du kan i ditt testamente utse en särskild förvaltare, som då istället har rådighet över tillgångarna barnen ärver efter dig (Föräldrabalk 12:1 2 st). Du kan då förordna att barnen ska få rådighet över tillgångarna när dom är 18 eller till och med äldre. Du kan utse vem du vill till särskild förvaltare i ditt testamente.

Din situation

Hur stor del av din egendom som du kan lämna till dina barn beror på hur mycket av det du äger som är giftorättsgods eller enskild egendom. Din fru har rätt till täckning för sina skulder utifrån din egendom som är giftorättsgods. Det kan vara intressant för dig att överväga en bodelning under pågående äktenskap om du tror att detta kan bli ett problem. När du ska skriva ditt testamente tycker jag att du bör överväga att kontakta en jurist så att du är säker på att du får med allting som är viktigt för dig.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72228)