Jag vill att min icke-biologiska dotter ska ärva mig, är det lättast att skriva testemente eller adoptera henne?

Hej

Jag har idag en biologisk son och en icke biologisk dotter.

Båda är vuxna och i 50-årsåldern.

Hon har växt upp med mig och jag ser hennes som min.

Hur bör jag tänka när det gäller arv ?

Jag vill att dom ska dela lika, men tror inte sonen kommer göra det rättvist.

Idag är ju sonen arvtagare till allt, hur gör jag dottern till hälften arvtagare på enklast sätt.

Adoptera henne (en 50-årig kvinna)?

Eller

Skriva testamenete?


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att besvara din fråga.

Adoption av vuxen person

Frågor om adoption regleras i föräldrabalken. Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (föräldrabalken 4 kap 4 § första stycket). Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (föräldrabalken 4 kap 4 § andra stycket). Det framgår av den information jag fått om ni lever upp till de krav som finns för att du ska kunna adoptera kvinnan. Du kan uppnå samma resultat med ditt arv(dvs likadelning mellan din son och kvinnan) om du skriver ett testamente.

Testamente

Det bästa och lättaste du kan göra i din situation är att skriva ett testamente. Regler om testamente finns i Ärvdabalken, det är därifrån jag kommer hänvisa mitt svar. En viktig faktor för hur arvet kommer fördelas beror på om du är gift eller inte. Eftersom ingenting i din fråga nämner något om en maka så utgår jag från att du ej är gift.

Om du inte är gift så är det dina bröstarvingar som får hela ditt arv. Enligt 2:1 ÄB skulle då om det inte finns ett testamente din son få hela ditt arv. Den legala arvsordningen kan dock ändras genom ett testamente 9:1 ÄB.

Du vill att din kvarlåtenskap ska delas lika mellan din biologiska son och kvinnan som du ser som din dotter. Du vill alltså testamentera bort hälften av ditt arv som din son till kvinnan du ser som din dotter. Din biologiska son har alltid rätt till sin laglott, vilket är halva hans arvslott 7:1 ÄB. Eftersom att du vill dela ditt arv 50/50 mellan dem så kränker du inte din sons laglott. Du kan alltså disponera hur du vill med 50% av hans arv och du kan testamentera det till kvinnan du ser som din dotter utan att han kan klandra testamentet.

Ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat av testatorn och bevittnas av två vittnen 10:1 ÄB. För hjälp med att upprätta ett testamente råder jag dig till att kontakta en juristbyrå.

Hoppas jag kunnat svara på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor

Vänliga hälsningar,

My StenquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning