FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/08/2017

Jag står som ägare för bilen min sambo betalade. Vem äger bilen?

Min sambo betalade bilen vi köpte. Jag står som ägare och betalar skatt och försäkring. Vems är bilen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst bör det fastställas att vid ett eventuellt upphörande av samboförhållandet ingår inte bilen i bodelning då endast bostad och bohag ingår i bodelning mellan sambos (se 3 § Sambolagen). I det hänseendet är bilen din eftersom den är registrerad på dig. Det finns dock en annan sida av myntet.

Sambor kan, trots att bara en av dem står som ägare, äga egendomen gemensamt, s.k. dold samäganderätt. Det regleras inte i någon lag utan i allmänna förmögenhetsrättsliga principer. Högsta Domstolen fastställde i en dom (NJA 1992 s 163) att egendom ägs gemensamt om tre förutsättningar är uppfyllda:

1. Egendomen är förvärvad för gemensamt bruk (eftersom du skriver att din sambo betalade bilen som ”vi köpte” förutsätter jag att bilen är köpt för gemensam användning)

2. Båda parter har bidragit ekonomiskt (eftersom hon betalade köpesumman och du står för skatt och försäkring bidrar ni båda ekonomiskt)

3. En icke uttalad avsikt från båda parter att egendomen ska vara gemensam (det ska alltså finnas ett outtalat samförstånd att bilen ska samägas, vilket det talar för när ni uppfyllt ovanstående punkter)

Om dessa förutsättningar är uppfyllda är det alltså ni båda som äger bilen gemensamt. Är någon av punkterna inte uppfylld kan bilen istället betraktas som en gåva från din sambo till dig, vilket gör dig till ensam ägare.

Jag hoppas att mitt svar hjälpte dig att få svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Jakob AxelssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000