Jag står som ägare för bilen min sambo betalade. Vem äger bilen?

2017-08-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min sambo betalade bilen vi köpte. Jag står som ägare och betalar skatt och försäkring. Vems är bilen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst bör det fastställas att vid ett eventuellt upphörande av samboförhållandet ingår inte bilen i bodelning då endast bostad och bohag ingår i bodelning mellan sambos (se 3 § Sambolagen). I det hänseendet är bilen din eftersom den är registrerad på dig. Det finns dock en annan sida av myntet.

Sambor kan, trots att bara en av dem står som ägare, äga egendomen gemensamt, s.k. dold samäganderätt. Det regleras inte i någon lag utan i allmänna förmögenhetsrättsliga principer. Högsta Domstolen fastställde i en dom (NJA 1992 s 163) att egendom ägs gemensamt om tre förutsättningar är uppfyllda:

1. Egendomen är förvärvad för gemensamt bruk (eftersom du skriver att din sambo betalade bilen som ”vi köpte” förutsätter jag att bilen är köpt för gemensam användning)

2. Båda parter har bidragit ekonomiskt (eftersom hon betalade köpesumman och du står för skatt och försäkring bidrar ni båda ekonomiskt)

3. En icke uttalad avsikt från båda parter att egendomen ska vara gemensam (det ska alltså finnas ett outtalat samförstånd att bilen ska samägas, vilket det talar för när ni uppfyllt ovanstående punkter)

Om dessa förutsättningar är uppfyllda är det alltså ni båda som äger bilen gemensamt. Är någon av punkterna inte uppfylld kan bilen istället betraktas som en gåva från din sambo till dig, vilket gör dig till ensam ägare.

Jag hoppas att mitt svar hjälpte dig att få svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?