Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?

2020-09-13 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag och min klass bokade en studentskiva i mars 2020 och vi ska ha den mars 2021. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka? Det klassiferas väl som force majeure?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som om du undrar om företaget, som ni har bokat studentskivan hos, har en återbetalningsskyldighet om ni tvingas avboka stundetskivan på grund av coronapandemin.

Frågor om avtal regleras i avtalslagen. Mitt svar kommer till stor del att utgå från ett nytt avgörande från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som handlar om en avbokning av ett studentflak under coronapandemin.

Avgörandet från Allmänna reklamationsnämnden

Enligt ett avgörande från ARN fick en gymnasieklass (konsumenterna) pengarna tillbaka från studentflaksföretaget (näringsidkaren) när de hade bokat ett studentflak som de sedan varit tvungen att avboka på grund av de rådande omständigheterna.

I detta avgörande skriver ARN att huvudregeln är att avtal ska hållas. Om den ena parten, näringsidkaren, inte presterar sin del av avtalet bör inte den andra parten, konsumenterna, behöva prestera sin del av avtalet. En näringsidkare kan dock i avtalet begränsa sin skyldighet att återbetala i den mån som sådana begränsningar inte strider mot gällande lagstiftning, enligt ARN. Ansvaret ligger på näringsidkaren att visa att det finns sådana villkor i det gällande avtalet. I studentflaksfallet hade näringsidkaren ett giltigt villkor i avtalet som innebar att konsumenterna inte skulle få tillbaka några pengar från det avbokade flaket. Trots att näringsidkaren har ett villkor i avtalet som begränsade sin återbetalningsskyldighet så kan detta avtalsvillkor bortses ifrån genom 36 § AvtL. I studentflaksfallet så menar ARN bland annat att näringsidkarens villkor ska bortses ifrån då villkoret lägger över en allt för stor risk på konsumenterna som har en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Med bakgrund av 36 § AvtL skulle alltså näringsidkaren återbetala kostnaden för studentflaket till konsumenterna.

I ert fall

Ni kan också ha rätt att avboka studentfesten och få pengarna tillbaka, precis som i studentflaksfallet. Det är i första hand avtalsvillkoren mellan er och studentfestföretget som avgör om ni kan få pengarna tillbaka. Du bör läsa igenom avtalsvillkoren för att se vad som gäller vid avbokning. Ni kan vända er till Lawlines juristbyrå om ni behöver hjälp att tolka avtalet. Om det är så att studentfestföretaget har ett villkor i avtalet som gör att de inte blir återbetalningsskyldiga så kan det ändå, enligt ARN-avgörandet ovan, vara möjligt att argumentera för att ni ska få full återbetalning om ni avbokar.

Om du och företaget inte kommer överens

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till ARN för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Hoppas att du fick hjälp av mitt svar!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1431)
2021-03-03 Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?
2021-02-27 Är det tillåtet att spela på någon annans spelkonto?
2021-02-27 Behöver jag gå till den verkstaden som försäkringsbolaget säger?
2021-02-27 Avtalslagen eller köplagen?

Alla besvarade frågor (89906)