Jag har blivit vilseledd vid ett hundköp. Kan det röra sig om bedrägeri?

FRÅGA
Hej, jag och 6 andra personer har köpt valpar från en uppfödare som enligt deras annons var en kennel som födde upp renrasiga amstaffs vi blev lovade stamtavlor och i efterhand när alla valpar blivit sålda och vi betalat allt så fick vi aldrig någon stamtavla och säljaren drog ut på tiden mer och mer, och sa att skk skulle skicka ut stamtavlorna om ca en vecka, tiden gick och fortfarande inga stamtavlor då säljaren skrev och sa att skk tydligen inte är nöjda med att valparna växt upp hos just henne då hennes pappa står som ägare på hundarna. Vi alla köpte den ursäkten och hon sa att hon skulle överklaga osv. Ytligare en vecka gick och man börjar undra vad som händer, vi fick då reda på att kvinnan som sålt oss valparna har blivit utesluten av skk då hon tvångsparat hundar och sålt valpar alldeles för tidigt hon har även förfalskat en av valparna besiktning protokoll, vi har alltså då blivit lurade på hela köpet. Jag undrar nu om man skulle kunna anmäla kvinnan för bedrägeri? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar främst brottsbalken (BrB) och dess regel om bedrägeri. Jag kommer dock även att kortfattat att redogöra för relevanta avtalsrättsliga möjligheter att få avtalet ogiltigförklarat. Inledningsvis ska jag redogöra för huruvida det kan röra sig om ett bedrägeribrott. Därefter går jag in på huruvida du skulle kunna få avtalet ogiltigförklarat.

Kan det röra sig om bedrägeri?

Det stämmer att om det rör sig om något brott i denna situation så är det förmodligen bedrägeri. Bedrägeri definieras i BrB 9:1 som följande.

"Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde […] dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år."

I ditt fall verkar det som att säljaren på ett planerat sätt vilselett dig och de sex andra köparna att gå med på en dålig affär. I så fall har säljaren lurat er och fått vinning av detta, genom att ta högre betalt för hundarna än vad de egentligen var värda. Ni som köpare hade ju aldrig betalat så mycket, eller kanske inte ens köpt hundarna till att börja med, om det inte vore för att säljaren vilselett er. Mitt svar är alltså att ja, det kan mycket väl röra sig om bedrägeri, om hon nu ljugit om hundarnas beskrivning för att tjäna pengar på det.

Min rekommendation är alltså att du polisanmäler denna person, och att du även borde uppmana de andra sex köparna att också göra det, särskilt den köpare som fick ett förfalskat besiktningsprotokoll. Det finns alltså inget hinder för att polisanmäla säljaren, men det är inte säkert att det leder till varken åtal eller fällande dom. Det är i slutändan en åklagare som beslutar om åtal ska väckas och en domstol som då beslutar om personen ska fällas till ansvar. Med det sagt bör du och så många andra köpare som möjligt anmäla denna person och ge så mycket underlag till polisen som möjligt för att maximera sannolikheten för att åtal väcks.

Jag ska nu gå vidare till huruvida det finns möjlighet för dig att kräva exempelvis ersättning för lurendrejeriet.

Kan du göra gällande några civilrättsliga påföljder?

Ovan har jag endast diskuterat den straffrättsliga dimensionen av din situation. Den handlar dock endast om huruvida det finns en möjlighet för staten att lagföra och straffa säljaren. Därför tänkte jag nu kortfattat nämna den möjlighet du har att kräva antingen att köpet ogiltigförklaras, eller att du får ersättning för den ekonomiska skada du lidit på grund av att du lurats till att betala överpris.

Först och främst kan nämnas möjligheten att helt ogiltigförklara eller häva avtalet, på så sätt att du får tillbaka hela summan pengar och säljaren får ta tillbaka hunden.

Ogiltigförklara avtalet enligt avtalslagen (AvtL)

Först och främst bör nämnas avtalslagens regel om svek (AvtL 30 §). Denna regel hänger ihop med bedrägeribrottet, på så sätt att om ett avtal slutits genom bedrägeri är denna ogiltighetsgrund tillämplig eftersom den är utformad på ungefär samma sätt. Den är tillämplig när man svikligen förletts att ingå ett avtal. Detta innebär att bestämmelsen kan åberopas i en sådan här situation, särskilt om personen fällts för eller håller på att åtalas för bedrägeri. Följden av att bestämmelsen tillämpas är att avtalet blir ogiltigt, och prestationerna ska då återgå på så sätt att du får tillbaka pengarna och säljaren får tillbaka hunden.

Om det nu rör sig om bedrägeri är det denna regel om svek som bör användas för att ogiltigförklara ert avtal. Det är dock upp till dig och varje enskild köpare om ni vill ogiltigförklara avtalen. Ett annat alternativ är att ni kommer överens med säljaren att ni ska få prisavdrag för hunden, med så mycket ni känner är rimligt. Säljaren kan ju vilja vara särskilt benägen att gå med på en prissänkning om alternativet är att avtalen ogiltigförklaras.

Min rekommendation är därmed att du polisanmäler säljaren, samt att du kontaktar och uppmanar alla andra köpare att göra detsamma. Därefter kan du antingen invänta att ärendet ska gå till åtal, eller så kan du kontakta säljaren med krav på antingen att avtalet ska ogiltigförklaras eller att du i alla fall ska få tillbaka en del av pengarna.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig till Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (432)
2021-03-01 Fel uppgift till försäkringsbolaget, kan det vara bedrägeri?
2021-02-28 Är bluffräkning brottsligt?
2021-02-28 Vad kan man göra om en person skickar ett oriktigt underlag till Kronofogden?
2021-02-27 Utpressning efter köp av nakenbilder

Alla besvarade frågor (89885)