Jag har ärvt ett hus från mina föräldrar och ska skilja mig, behöver jag köpa ut min ex-man?

2019-09-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag äger mitt barndomshem tillsammans med mina bröder.Jag ska skilja mej och undrar hur det blir med min andel,måste jag köpa ut min exman ur min andel?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till oss här på Lawline.

Aktuell lag: Äktenskapsbalken

Är egendomen något du måste dela med din man?
Äktenskapsbalken 7 kapitel 1§ stadgar följande. Allt är giftorättsgods så länge det inte är enskild egendom. Att en egendom är giftorättsgods innebär att du och din ex-man ska dela på egendomen lika. Om det är enskild egendom så behåller du egendom för dig själv. Vad är då enskild egendom?

I äktenskapsbalken 7 kapitel 2§ finns en lista på vad enskild egendom kan vara. Vad som är mest aktuellt för dig, eftersom du ärvde huset, är punkt 4 som stadgar att "egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda".

Det måste därmed stå explicit i ett testamente att du och dina bröder ärver huset och att det ska vara din enskilda egendom. Det är viktigt att det ska stå skrivet just "enskild egendom". Om så är fallet så behöver du inte köpa ut din ex-man. Det kan även vara så att fastigheten uppfyller något annat på listan, jag har emellertid inte omständigheter nog att bedöma detta så jag rekommenderar att du läser igenom listan.

Om det är giftorättsgods
Som ovan nämnt så är giftorättsgods egendom som inte är enskild egendom. Så allt annat som inte uppfyller listan i äktenskapsbalken 7 kapitlet 2§ är giftorättsgods. I sådana fall så måste ni komma överens om att köpa ut honom ur din andel av huset eller kompensera honom genom att ge honom någon annan egendom. Beakta att du, i dessa fall, bör be honom skriva under ett dokument där han försäkrar att hans andel av huset nu har betalats.

Jämkning?
Det finns emellertid en möjlighet till jämkning enligt äktenskapsbalken 12kap 1§. Jämkning kan göras om det exempelvis har varit ett väldigt kort giftermål (mindre än fem år) och att du det senaste, under giftermålet, har ärvt en betydande egendom. Det finns ett fall i Högsta domstolen där ett par hade varit gifta i from 1986 till 1991. En av makarnas fader hade avlidit 1987 och givit denne ett betydande arv. Detta arv fick alltså jämkas. Om du vill läsa fallet så klicka här. Om du inte vill läsa hela domen så kan du läsa högsta domstolens beslut längst ner under "HD" och "DOMSLUT".

Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (901)
2020-05-24 Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?
2020-05-17 Vilka ekonomiska rättigheter kan jag ha vid en skilsmässa?
2020-05-17 Ska egendom som har förvärvats efter ansökan om skilsmässa ingå i bodelningen?
2020-05-16 Vad händer med bostaden vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (80215)