Jag är särkullbarn – har jag lika stor rätt att ärva pappa som mina halvsyskon har?

Jag är den första av tre syskon på pappas sida och den enda "utanför" nuvarande äktenskap. Jag undrar om vi alla tre syskon har lika stor rätt att ärva pappa, eller om jag utesluts då jag inte är ett barn av nuvarande äktenskap så som mina syskon är? Jag är redan nu exkluderad vad gäller vår, av gemensam farmor och farfar ärvda fjällstuga, och har svårt att tro att jag skulle få dela på andra eventuella tillgångar, om inte lagen säger annat? Vi är alla vuxna barn.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du har två halvsyskon, som är gemensamma barn till din pappa och hans nuvarande fru.

Inom familjejuridiken räknas du därmed som särkullbarn till din pappa, eftersom du inte är gemensamt barn till dem.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.


Du har lika stor rätt att ärva din pappa som dina halvsyskon har

Du har en lagstadgad rätt att ärva din pappa, även om han har fått fler barn i ett nytt äktenskap (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Det spelar därmed ingen roll att du inte är ett gemensamt barn till honom och hans nuvarande fru.

Du har också lika stor rätt till arvet efter honom som dina halvsyskon. När din pappa har avlidit ska arvet efter honom delas lika mellan er tre (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).


Som särkullbarn är du skyddad om din pappa dör före sin nuvarande fru

Det faktum att din pappa nu är gift kommer att påverka hur det blir med hans arv när han dör. Om han dör före sin fru har hon nämligen rätt att ärva honom i första hand (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Hennes arvsrätt går då före hans barns arvsrätt.

Du intar dock en speciell ställning i den situationen, eftersom du är särkullbarn till din pappa. Som särkullbarn kommer du att ha rätt att få ut din del av arvet direkt, även om din pappas frus arvsrätt i övrigt går före hans barns arvsrätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Dina två halvsyskon kommer dock att få vänta på sitt arv tills även deras mamma har dött, men det behöver du alltså inte göra.


Ett eventuellt testamente påverkar inte din rätt till din laglott

Din pappa kan skriva ett testamente som påverkar din arvsrätt efter honom. Du har dock alltid rätt till din laglott, oavsett vad han har skrivit i sitt eventuella testamente.

Laglotten utgör hälften av arvslotten. Arvslotten är den andel av arvet som du får om det fördelas enligt lagen (7 kap. 1 § ÄB).

Jag beskrev ovan att du har rätt till en tredjedel av arvet efter din pappa om det fördelas enligt lagen. Den tredjedelen är då din arvslott. Därmed är häften av tredjedelen din laglott.

Skulle hans testamente innebära att du ärver mindre än laglotten kan du påkalla jämkning av testamentet, vilket du måste göra inom sex månader från att du tog del av det (7 kap. 3 § ÄB).

Skulle du hamna i en sådan situation vill jag råda dig att ta hjälp av en jurist, så att dina intressen kan bli bevakade på bästa sätt.


Sammanfattning

Du är inte utesluten från att ärva din pappa på grund av att han har fått fler barn i ett nytt äktenskap. Din rätt att ärva honom är lagstadgad, liksom den är för dina halvsyskon. Din pappa kan fortfarande skriva ett testamente som påverkar ditt arv, men du har alltid rätt till din laglott.

Som särkullbarn har du också en särskild rätt att få ut ditt arv direkt om din pappa skulle dö före sin fru, trots att hon som hustru annars har förtur till arvet framför hans barn.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”