FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder23/12/2018

Jag är misstänkt för skadegörelse och stöld. Jag va 17 år när allt hände, vad blir det för straff?

Hej, jag är misstänkt för skadegörelse 3 gånger och stöld en gång, om jag nu blir dömd för detta vad blir det för straff? Jag har aldrig blivit dömd för nått och jag va 17år när allt detta hände

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag bara säga att det tyvärr inte är möjligt för mig att säga exakt vilket straff du skulle få om du blir dömd för de brott du är misstänkt för. När domstolen bestämmer straffet kommer de titta på just dig och din situation och de brotten du gjort dig skyldig till. Vad jag säger nedan är därför endast min bedömning om vad som är ett troligt straff utifrån det lilla jag vet om dig. Reglerna om brott och straff finns i Brottsbalken (BrB).

Straffet beror på hur allvarliga brotten är
Både skadegörelse och stöld finns i olika grader, alltså:
- ringa om brottet är mindre allvarligt,
- normalt, och
- grovt om brottet är mer allvarligt.

Jag utgår från att brotten du är misstänkt för är av normalgraden, eftersom du inte skrivit att det handlar om ringa eller grova brott. Skulle brotten vara ringa kommer straffet troligtvis bli lägre och är de grova blir straffet högre.

Din ålder och att du aldrig blivit dömd för något talar för ett lågt straff
För skadegörelse är den så kallade straffskalan fängelse från två veckor till högst två år (BrB 12 kap. 1 §). Även för stöld är straffet fängelse från två veckor till högst två år (BrB 8 kap. 1 §). Utgångspunkten är att du ska dömas för ett straff inom denna skala. Men med tanke på att du endast var 17 år när allt detta hände får domstolen ge dig till ett lägre straff än vad som finns med i straffskalan (BrB 29 kap. 7 §). Domstolen får också bara ge dig fängelse om det finns "synnerliga skäl" (BrB 30 kap. 5 §).

Det är troligt att du döms till böter, alternativt ungdomstjänst
När domstolen bestämmer vilket straff du ska få slår de ihop alla fyra brott och bestämmer ett gemensamt straff. Med tanke på din unga ålder och att du aldrig blivit dömd tidigare är min bedömning att du troligtvis skulle dömas till böter. Fängelse är väldigt osannolikt. Om böterna blir höga kan det hända att domstolen beslutar att du ska utföra ungdomstjänst, vilket betyder att du får arbeta utan lön på någon passande arbetsplats och även delta i samtal om din kriminalitet hos socialtjänsten (BrB 32 kap. 2 §).

Sammanfattning:
- Jag bedömer att det är troligt att du får böter som straff för brotten du är misstänkt för.
- Om böterna är höga kanske du får utföra ungdomstjänst.
- Fängelse är väldigt osannolikt

På Åklagarmyndighetens hemsida finns väldigt bra information om ungdomar och brott samt för dig som är misstänkt för ett brott där du kan läsa vidare om straff och hur processen i domstol går till. Har du ytterligare funderingar är du också välkommen att återkomma med en ny fråga.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”