Jag är i skilsmässa. Kan jag begära att min make flyttar ut ur bostaden under betänketiden?

Vi ligger i skilsmässa. Kan jag motsätta mig att maken bor i huset under denna tid? Han har problem med alkoholen och är full dagligen. Mina barn mår inte bra när han är hemma full och jag mår inte heller bra av detta. Vi har tre månaders prövotid kvar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag vill också beklaga er svåra situation.

Som jag förstår har du/ni lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad och väntar för närvarande på att betänketiden ska gå ut. I äktenskapsbalken finns det en regel som möjliggör för en av makarna att begära bodelning genast, även om det har bestämts om betänketid (ÄktB 9 kap. 4 §). En bodelning innebär i princip att all er egendom, utom det som enligt t.ex. äktenskapsförord ska vara enskild egendom, delas upp er emellan enligt vissa regler. Det kan vara bra att begära omedelbar bodelning för att förkorta skildmässoprocessen.

Vidare kan du genom att lämna in ett yrkande hos domstolen begära ett interimistiskt (tillfälligt) beslut om vem som ska ha rätt att bo kvar i bostaden (se ÄktB 14 kap 7 §). När man bedömer vem som ska få ta över bostaden utgår man ifrån vem som mest behöver den. Behovet bedöms huvudsakligen utifrån vem som främst kommer att ta hand om barnen, vilket jag i ert fall misstänker kommer att vara du.

Vad som också kan vara av intresse är att motsvarande interimistiska beslut också kan begäras i fråga om t.ex. vårdnad om barn (FB 6 kap, 20 §).

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med socialförvaltningen i er kommun. Socialförvaltningen har en central roll när det kommer till exempelvis vårdnadsfrågor, och de kan vara ett bra stöd för dig både idag och i eventuella framtida processer. Tänk också på att det är mycket viktigt att dokumentera (dvs. samla bevis - ta bilder, skriv dagbok etc.) inför framtida processer om du vill använda din makes missbruk som grund för t.ex. talan om ensam vårdnad. Missbruk är en faktor som rätten ska ta särskild hänsyn till i vårdnadstvister (se FB 6 kap. 2 § a).

Återkom om du undrar över någonting mer!

Vänligen,

Peter HolmerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000