Jag är dömd för flera brott, kan jag få böter eller fängelse?

2021-04-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej har en grov vårdslöshet i trafik,drograttfylleri, ringanarkotikabrott, tillgrep av fortskaffningsmedel Är dömd till några stölder och ringa narkotikabrott va tror du jag får böter eller fängelse ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).

Påföljd bestäms av straffvärdet med beaktande av fallets omständigheter och fastställs inom brottens straffskala

Straff ska bestämmas inom ramen för brottens straffskala efter brottslighetens straffvärde och med beaktande av bland annat den skadan som brottet medfört (29 kap. 1 § första stycket BrB). Straffvärdet är ett mått på hur allvarligt brottet är i relation till andra brott av samma slag och straffskalan är alltså den ramen som rätten måste hålla sig inom vid fastställandet av straffvärde.

Utgångspunkten är att den som döms för mer än ett brott ska ådömas en påföljd

Huvudregeln är att rätten ska döma en gemensam påföljd för flera brott när någon blivit åtalad för olika brott i samma rättegång (30 kap. 3 § första stycket BrB). Det brott med högst straffvärde får fullt genomslag när man ska beräkna hur hårt straffet blir för den samlade brottsligheten. Sedan tar man det näst högsta straffvärdet och dömer ut halva straffvärdet. Det ges alltså en så kallad straffrabatt i ökande grad för varje enskilt brott.

Rätten ska även fästa vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse när rätten ska välja påföljd för gärningsmannen (30 kap. 4 § första stycket BrB). Att man tidigare gjort sig skyldig till brott kan tala för fängelse (30 kap. 4 § andra stycket BrB).

Avslutningsvis kan jag dessvärre inte fastställa vad straffet kan bli för dessa brott eftersom jag saknar kännedom om de faktiska omständigheterna. Det är endast en domstol som kan bedöma vilka påföljder som ska utdömas i det enskilda fallet. Det verkar som att fängelse och/eller böter kan bli aktuellt. Mer kan jag tyvärr inte svara på!

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96503)