FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/11/2019

Jag anmälde mig till polisen då jag gjorde en överträdelse av ett kontaktförbud. Kan jag dra tillbaka min anmälan?

Hej. Jag anmälde själv till polisen att jag bröt mot kontaktförbud men skyddpersonen har inte anmält mig. Vad kommer hända nu. Kan jag dra den tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar så får vi bland annat kika i in i Lagen om kontaktförbud, samt Rättegångsbalken (RB) och Polislagen.

Vilken är påföljden vid överträdelse av ett kontaktförbud?

Som du redan har förstått så har du begått ett brott genom att göra en överträdelse av kontaktförbudet. Straffet för detta är böter eller fängelse i upp till ett år. Om överträdelsen var att betrakta som ringa kommer du dock inte att dömas till ansvar (24 § Lag om kontaktförbud).

Kan du dra tillbaka din anmälan?

Överträdelser av kontaktförbudet ligger sedan 1990 under s.k. allmänt åtal. Detta framkommer bland annat av Brås rapport 2007:2 "Besöksförbud. De berörda och deras erfarenheter" på s 16. Du kan inte dra tillbaka din redan gjorda polisanmälan, vilket bland annat beror på:

- att polisen har en skyldighet att upprätta en polisanmälan om det kan misstänkas att ett brott som faller under allmänt åtal har begåtts. De har dessutom en skyldighet att utreda brott under allmänt åtal (Polislagen 2 § tredje punkten),

- att en förundersökning ska påbörjas så fort det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som befinner sig under allmänt åtal har begåtts (RB 23 kap 1 §),

- att åklagaren har en s.k. åtalsplikt vid allmänt åtal, vilket innebär att denne är skyldig att väcka talan om brott förutsatt att det finns tillräckligt mycket som pekar mot att ett brott har begåtts (RB 20 kap 6 §).

Vad kommer att hända nu?

Jag har redan nämnt några av de moment som följer av en polisanmälan, men tänkte nu ändå lite kort redogöra för händelseförloppet. Efter att ett brott har blivit polisanmält:

1. beslutar först och främst polis eller åklagare om en förundersökning skall inledas,

2. om en förundersökning inleds så kan polisen komma att kalla till förhör, samla teknisk bevisning m.m,

3. när förundersökningen sedan är klar så är det upp till åklagaren att besluta om denne ska väcka åtal eller inte,

4. om åtal väcks kommer en domstol att pröva fallet i en rättegång.

Slutsats

Det korta svaret på din fråga är alltså nej, du kan inte dra tillbaka din anmälan. En förundersökning kommer därför förmodligen att inledas, följt av ett eventuellt åtal och slutligen en rättegång. Straffet vid överträdelse av ett kontaktförbud (som inte är ringa) är böter eller fängelse i upp till ett år.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo