Internationella rättsförhållande rörande äktenskap

2015-06-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Är gift i Gambia. Nu vill jag skilja mig, men hon säger nej. Kan jag skilja mig i Sverige?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föreskrifter om upplösning av äktenskap som har ingåtts utomlands finns reglerat i lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL).

Av 3 kap. 4 § IÄL framgår huvudregeln som antyder att äktenskapsskillnad huvudsakligen prövas enligt svensk lag. Dock framgår två undantagsregler av förevarande lagrum som gör situationen krångligare för makar som icke är svenska medborgare. Den första undantagsregeln framför att det icke finns möjlighet för två makar med utländsk medborgarskap att skilja sig om ingendera haft hemvist i Sverige i minst ett år, någondera av makarna bestrider äktenskapsskillnaden och att rätt till äktenskapsskillnad eljest icke föreligger enligt gällande rätt i den stat där makarna är medborgare. Den andra undantagsregeln fastställer att det icke föreligger fog för äktenskapsskillnad, trots att någon av makarna haft hemvist i Sverige i minst ett år, om någondera bestrider äktenskapsskillnaden med hänvisning till gällande rätten i det land denne är medborgare och med hänsyn till samma makes eller gemensamma barns intressen föreligger särskilda skäl.

Mot bakgrund av det som har framförts kan jag konstatera att det torde inte föreligga förhinder för dig att pröva din rätt om äktenskapsskillnad enligt svensk lag om både du och din fru är svenska medborgare. Om ni däremot icke är svenska medborgare så ska man vid ett bestridande vara tvungen att ta ställning till andra omständigheter som exempelvis gällande rätten i det land ni innehaver medborgarskap.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (923)
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?
2020-07-01 Äktenskapsskillnad och äktenskapsförord.
2020-06-30 En makes rätt till fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (81737)