Internationella äktenskapsskillnad

2016-02-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej min vän gifte sig med en amerikanska i texas för ca 6 månader sedan. Nu vill han skiljas. Hur går detta till? Han är skriven i Sverige och jobbar i Sverige. Går det att skilja sig härifrån eller måste han åka och göra pappersarbetet på plats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det beror på om din vän har gift sig enligt svensk lag eller amerikansk lag eller båda lagar. Ifall de är gifta enligt båda lagar kan det vara så att de två ländernas lagregler konkurrerar med varandra. Vi har tyvärr inte kompetensen att behandla den amerikanska lagen men kan redogör för vad som gäller enligt svensk lag.

Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap reglerar ingående och upplösning av äktenskap som har en internationell aspekt att beakta.

Mål om äktenskapsskillnad får tas upp av svensk domstol om (3 kap. 2 §):

- Din vän och/eller hans make är svensk medborgare.

- Personen som vill ansöka om äktenskapsskillnad (s.k. käranden) inte är svensk medborgare men har hemvist, d.v.s. varit skriven i Sverige, sedan minst ett år.

- Personen som kommer att få ansökan mot sig (s.k. svaranden) har hemvist i Sverige.

Om målet upptagas av svensk domstol skall svensk lag tillämpas som huvudregel, 3 kap. 4 §.

Ansökan om äktenskapsskillnad i svensk domstol görs på papper som inskickas till den tingsrätt som din väns kommun tillhör. Blanketter för ansökan finns på Sveriges Domstolars hemsida. Det behövs således inte att infinna sig på plats i tingsrätten.

Det kan vara möjligt att beslut om äktenskapsskillnad tagit av svensk domstol kan görs gällande i USA. Jag rekommenderar därför att din vän kolla upp detta med den behöriga amerikanska myndigheten innan han ansöker om skilsmässa här i Sverige.

Om det inte går att genomföra skilsmässa i Sverige enligt svensk lag så skall det göras i USA enligt amerikansk lag. Efter att han skiljer sig i USA kan din vän ansöka att skilsmässan skall gälla här i Sverige också, 3 kap. 8 §.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll