Internationell äktenskapsskillnad

Hej Min vän är från Thailand och gifte sig i Thailand med en brittisk medborgare 2002. De har inte haft kontakt de senaste 7 åren och de har inga barn. Hon har sen dess flyttat till Sverige och har en son som är född här. Hon är Svensk medborgare sen 1,5 år tillbaka. Hon vill nu ansöka om skilsmässa för att kunna gifta sig med sin svenska man. Hur kan hon gå vidare?

Lawline svarar


Hej,

Din fråga handlar om huruvida svensk domstol är behörig att pröva din väns mål om äktenskapsskillnad, d.v.s. om svensk "domsrätt" finns. 

I förhållanden mellan EU-medborgare tillämpas Bryssel II-förodningen. Artikel 3.1.a stadgar att behörighet att ta upp fråga om äktenskapsskillnad skall tillkomma domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium sökanden har hemvist. Sökanden (den som ansöker om äktenskapsskillnad) ska dock ha varit bosatt i medlemsstaten minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes, alternativt sex månader om sökanden är medborgare i medlemsstaten. Eftersom din vän har hemvist i Sverige, medborgarskap och varit bosatt här sedan en längre tid tillbaka kan svensk domstol ta upp hennes ansökan om äktenskapsskillnad.

Äktenskapsskillnaden kommer att prövas enligt svensk lag (3 kap. 4 § Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap). Om makarna levt åtskilda de senaste två åren har varje make rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid, 5 kap. 4 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230). 

Om du har fler frågor får du gärna vända dig till Lawline igen! 


Med vänlig hälsning,  

Arnela HadzisakovicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”