Inskränkningar i testationsrätten

Hej!

Arvid skriver ett testamente enligt vilket Beata (ej bröstarvinge) får allt och om Beata dör skall allt gå till till Beatas arvingar.

Beata har skrivit ett testamente till Carl och David med viss skillnad i fördelningen.

Om Beata är död när Arvid avlider, vad händer? Sker fördelning till Carl och David enligt Beatas testamente? Eller får Carl och David allt rakt av?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärvabalken
Arv och testamente regleras i ärvdabalken.

Testamente och laglott
För det fall en testator testamenterar bort all sin kvarlåtenskap till någon som inte är dennes bröstarvinge, kan bröstarvingen ändå alltid kräva ut sin andel av kvarlåtenskapen, den så kallade laglotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Genom att påkalla jämkning antingen hos testamentstagaren eller i domstol, kan en bröstarvinge därmed få ut sin lagstadgade andel av det som testamenterats bort (7 kap. 3 § ÄB). Resterande del av kvarlåtenskapen går till testamentstagaren i enlighet med testamentet (11 kap. 1 § ÄB).

Fri förfoganderätt
Det faktum att Arvid skriver ett testamente enligt vilket Beata får ärva allt och om Beata dör ska kvarlåtenskapen gå till Beatas arvingar, medför att Beata ärver Arvids kvarlåtenskap med en så kallad fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att Beata kan fritt förfoga över egendomen, men Beata är emellertid förhindrad att testamentera bort den. Anledningen till detta är stadgandet i Arvids testamente, enligt vilket det ska föreligga en efterarvsrätt, en så kallad sekundosuccession, för Beatas arvingar. Denna sekundosuccession (efterarvsrätt) medför att det testamente som Beata har skrivit är ogiltigt, då hon genom testamentet förfogar över Arvids kvarlåtenskap på ett sätt som hon rättsligt inte har förmåga att göra med bindande verkan.

Slutsats
Om Beata är död när Arvid avlider, fördelas kvarlåtenskapen mellan Beatas arvingar enligt lydelsen i Arvids testamente. Detta ersätter de tolkningsregler som annars finns i 11 kap. ÄB. Carl och David kommer alltså inte att få ta del av kvarlåtenskapen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jonna AnderbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning