Inre sekretess hos socialtjänsten

Hej!

Jag har några ihophörande frågor som rör osl och hur jag ska tolka den gällande inre sekretess.

Jag undrar utifrån socialtjänstens myndighetsutövning. Myndighetsutövningen består av fyra enheter som handlägger; försörjningsstöd, vuxen missbruk, barn och ungdom samt ensamkommande. Alla enheter lyder under samma nämnd, sitter tillsammans på samma våningsplan (liten kommun).

Personer är ibland aktuella på flera enheter samtidigt utifrån olika behov av stöd.

Jag undrar vilken sekretess som gäller mellan enheterna?

Är det tillåtet att ha samma behörighet i verksamhetssystemet för alla som jobbar på ovan enheter? (Innebär i praktiken att en handläggare som utreder en persons barn kan gå in och läsa vad handläggaren som utreder barnets förälder för missbruk har skrivit).

Är enheterna jag räknade upp olika verksamhetsgrenar?

Mvh

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

OSL för socialtjänsten


Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men enligt 26 kap 1 § OSL. Varje gång myndighetsutövare ställs inför frågan att lämna ut uppgiften måste denna pröva om den enskilde eller närstående kommer lida men ifall uppgiften lämnas ut. Uppgiften kan endast lämnas ut om den enskilde eller närstående inte lider men.

Även mellan enheter som finns i samma nämnd kan det finnas sekretessgränser. Sekretessgränsen bestäms av huruvida de olika enheterna eller avdelningarna kan anses vara självständiga. Det brukar sägas att verksamhetsgrenar ska anses vara självständiga när de styrs av olika sekretessbestämmelser och är självständiga i förhållande till varandra. Inom socialtjänsten är det inte så vanligt att verksamhetsgrenarna är självständiga i förhållande till varandra, ännu mer sällan kanske i små kommuner.


Inre sekretess

Däremot gäller så kallad inre sekretess, vilket innebär att uppgifter bara får lämnas ut i den utsträckning som är normal eller behövlig för ett ärendes handläggning eller för verksamhetens bedrivande i övrigt, men inte i större omfattning.

Den inre sekretessen som jag tror att du pratar om är inte sekretess i den mening avses i offentlighets- och sekretesslagen utan handlar förenklat om att du har en skyldighet att hantera uppgifter om den enskilde på ett ansvarsfullt sätt, även internt. Uppgifter får endast lämnas ut i den utsträckning som är normal eller behövlig för att ett äremde skall kunna handläggas eller för att verksamheten i övrigt ska kunna bedrivas.

Här blir det alltså viktigt att notera att även om det inte föreligger sekretess enligt OSL kan uppgiften bedömas vara olämplig att lämnas ut, exempel på detta är om den enskilde myndighetsutövaren inte beaktar den enskildes vilja på det sätt som anges i bestämmelsen om självbestämmande och integritet i 1 kap 1 § Socialtjänstlagen.


Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och om inte är du välkommen att ställa oss en ny fråga här!


Trevlig helg!


Vänligen,


Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”