Inom vilken tid måste en ideell förening kalla till extra stämma?

2016-10-31 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Om en ideell förening har treåriga mandatperioder och därmed föreningsstämma vart tredje år, hur snabbt måste föreningen kalla till en extra föreningsstämma (om villkoren uppfylls för sådant krav)? Stadgarna har ingen lydelse runt detta, endast hur långt före själva extrastämman kallelsen måste skickas. Finns det någon praxis runt detta?Tacksam för svar runt detta.Med vänliga hälsningar,/G
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du säkert vet finns ingen lagreglering för ideella föreningar, däremot kan viss ledning fås genom s.k. analogier från t.ex. aktiebolagslagen (2005:551) och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Båda nämnda lagar anger att styrelsen har fjorton dagar på sig att utfärda kallelse från den dag som begäran om extra stämma kom dem tillhanda. Det framgår av lagen om ekonomiska föreningar 7 kap 11 § 2 st. samt 7 kap 13 § aktiebolagslagen. En frist på två veckor verkar således kunna gälla även ideella föreningar. Jag kan tänka mig att man kan medge något längre tid, med tanke på att ideella föreningar är just ideella. En frist på mer än en månad kan nog inte antas vara rimlig.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (465)
2021-01-15 Får ekonomisk förening ge medlem extra förmån som övriga i föreningen förvägras?
2020-12-29 Bostadsrättsförening och dess föreningsstadgar
2020-12-28 Kan en styrelse i en BRF ändra ett beslut som fattats av årsstämman?
2020-12-18 Får man som omyndig vara vice ordförande i en ideell förening?

Alla besvarade frågor (88087)