Innehav av tv-mottagare grundar avgiftsskyldighet

2015-04-16 i TV-licens
FRÅGA
har under en längre tid varit i en diskution med tv/radio avgift. har haft några obetalta räkningar sen december månad och i början av mars blev allt fixat där, meddelade dom då att jag inte hade nåt ström i lägenheten och inte använder tv där till annat än min spelkonsoler och dator så den skulle stängas av men detta har dom ignorerat och skickat räkning ändå, ringde dom och dom sa att dom hade gjort et beslut där jag skulle betala hursomhelst.pöängterade ochså då att tv användes till datorn och vad jag vet har det gjorts et beslut i högsta domstolen att det är inte tv/radio avgift giltigt då.vad ska jag göra??desperat men med vänliga hälsningar:jacky jensen
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skyldigheten att betala tv-avgift regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst här

Det som grundar avgiftsskyldighet är innehavet av en tv-mottagare (2a§). Normalt är detta en tv men även andra typer av tv-mottagare kan förekomma och då föranleda avgiftsskyldighet. Exempelvis en digitalbox eller en inspelningsbar dvd-spelare. Det innebär att tv-avgift måste betalas om man innehar en tv-mottagare, vad man använder den till är inte relevant ur lagens mening.

I stadgas det att en tv-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program. En tv är just avsedd för detta ändamål och man kan inte undkomma avgiftsskyldighet genom att använda den till något annat. Det domstolsavgörande som du nämner handlar om att en dator inte är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program vilket gör att man som innehavare av en dator inte behöver betala en tv-avgift.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom TV-licens (48)
2019-11-21 Lawline svarar inte på skolfrågor
2019-04-28 Intrång i upphovsrätt
2018-11-16 Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?
2018-09-18 Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

Alla besvarade frågor (81740)