Innehåll framtidsfullmakt

2017-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Jag ska formulera en framtidsfullmakt för mig själv och undrar om jag kan skriva att den ska gälla" alla mina angelägenheter". Detta för att man inte i förväg kan veta vilka behov av hjälp man behöver. Hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En framtidsfullmakt får enbart reglera ekonomiska och personliga angelägenheter, inte medicinsk vård, tandvård eller angelägenheter av utpräglad personlig karaktär (te.x. testamente eller giftemål). En framtidsfullmakt får vara generellt formulerad, men kan även reglera specifika ärenden. En formulering som "alla mina angelägenheter" torde således vara ok, men innebär samma sak som "alla mina personliga och ekonomiska angelägenheter". För tydlighetens skull kan den senare formuleringen vara att föredra.

I lagen om framtidsfullmakts 3-5 §§ finns dock ett antal formkrav som måste vara uppfyllda:

3 § Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt.

4 § En framtidsfullmakt ska vara skriftlig.

Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter.

Fullmaktshavaren får inte vara vittne. I övrigt tillämpas i fråga om vittnen 10 kap. 2 § första stycket och 4 § första och tredje styckena ärvdabalken.

5 § Av en framtidsfullmakt ska det framgå

1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,
2. vem eller vilka som är fullmaktshavare,
3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
4. vilka övriga villkor som gäller.

Vidare kan det vara bra att fastställa huruvida ett arvode ska utgå till fullmaktshavaren eller ej, och om det ska finnas någon/några "granskare" som ska följa upp fullmaktshavarens agerande.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94564)