Innebörden av principen ne bis in idem - förbud mot dubbelbestraffning

2017-09-27 i Påföljder
FRÅGA
Hej, kan ni förklara dubbelbestraffning? Finns det något kändare fall där detta visas? Ska skriva ett gymnasiearbete och behöver vet mer om konkreta fall.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att man inte får utsättas för dubbelbestraffning följer av principen ne bis in idem. Rättsprincipen används i flertalet länder världen över och finns i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) protokoll 7 artikel 4.1. Regeln gäller även i Sverige enligt den svenska regeringsformen 2 kap. 19 § som säger att EKMR gäller som svensk lag. Ne bis in idem innebär att om en person blivit åtalad för ett brott, får denna person inte lagföras eller straffas på nytt för samma gärning. Förbudet mot dubbelbestraffning innebär således att en dom som vunnit laga kraft inte får prövas på nytt.

Om man döms för ett brott i Sverige kan det resultera i särskild rättsverkan för brottet. Exempelvis om någon döms för misshandel kan rättsverkan av detta leda till både utdelat fängelsestraff och skadeståndsersättning till offret. Det rör sig då om två olika straff (dels fängelsestraff, dels skadeståndsersättning). Så länge det sker inom en och samma prövning anses det inte vara dubbelbestraffning i EKMR:s mening. Om straffen däremot utges i två separata rättegångar strider det mot principen.

Ett känt fall som berör principen om dubbelbestraffning är NJA 2013 s. 502. Rättsfallet handlar om en person som straffats två gånger för samma skattebrott (skattetillägg och brottspåföljd) i två olika förfaranden. Prövningarna var självständiga och fristående från varandra och ansågs därför vara oförenligt med rättsprincipen ne bis in idem. Domen gav stora konsekvenser då den berörde många människor.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1611)
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?
2021-11-28 Möjligheten att omvandla fängelsestraff till fotboja
2021-11-28 Påföljdsbestämning för ny brottslighet tätt inpå tidigare (likartad) brottslighet
2021-11-28 Böter eller fängelse vid narkotikabrott och rattfylleri

Alla besvarade frågor (97404)