Innebörden av 12:2 Äktenskapsbalken

2017-04-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Särkullsbarn kan väl inte uteslutas och fråntas sitt arv ? Har av egen erfarenhet lärt att de går först o de andra får vänta MEN mina förstfödda råkade ut för en bouppteckning där de påstås bli utan p.g.a en paragraf i äktenskapsbalken 12 : 2 ? Men när jag läser den kan jag inte få det att stämma för där nämns ju hur särkullsbarn går först ! Min fd man gifte ju om sig innan han dog men det ska väl inte barnen bli lidande av ? I Bouppteckningen tas ju allt upp men det finns INTE ett ord om att mina barn ska få något och hur går man vidare ?? Snälla kan du ge mig råd som jag kan förmedla till sönerna ? Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du säger kan ett barn inte fråntas sitt arv eftersom bröstarvingar har rätt till sin laglott, 7 kap 1 § Ärvdabalken. Rör det sig om särkullbarn har de dessutom rätt att få ut sina arv vid tidpunkten för förälderns död och behöver inte vänta till dess att även den efterlevande maken avlider. Att särkullbarn har rätt att få ut sina arv direkt framkommer av 3 kap 1 § Ärvdabalken. Dessa bestämmelser gäller dock fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap. Är den avlidne gift ska en bodelning ske innan arvskifte, 23 kap 1 § Ärvdabalken. Utgångspunkten är att makarna får hälften var av giftorättsgodset. Den del av giftorättsgodset som tillfaller den avlidne maken utgör tillsammans med eventuell enskild egendom dennes kvarlåtenskap. Det är först vid denna tidpunkt som ett arvskifte sker och det är nu som hänsyn ska tas till särkullbarn. 12 kap 2 § Äktenskapsbalken innebär att när en bodelning mellan makarna sker så kan den efterlevande maken välja att behålla sitt giftorättsgods som sin andel. Säg att din fd man inte hade något giftorättsgods och att hans fru hade 1 000 000 i giftorättsgods. Normalt ska makarna dela lika och få 500 000 vardera, men i egenskap av efterlevande maka kan frun välja att behålla sitt giftorättsgods (alltså 1 000 000) som sin andel. Detta skulle innebära att din fd man inte efterlämnar sig någon kvarlåtenskap och därmed finns inget arv som särkullbarnen kan få ut. Eftersom att du nämner att 12 kap 2 § Äktenskapsbalken har använts så kan jag tänka mig att det rör sig om ett scenario liknande det som beskrivits ovan.

Ett första steg kan vara att reda på hur egendomsförhållandena såg ut vid tidpunkten för din fd mans död. Fanns inget giftorättsgods (och inte heller någon enskild egendom) på hans sida är det som sagt möjligt att han inte har efterlämnat sig någon kvarlåtenskap. Har han, efter bodelningen med sin fru, efterlämnat sig egendom ska särkullbarnen ha rätt till sina arv. 12 kap 2 § Äktenskapsbalken påverkar enbart bodelningen och inte arvskiftet. Hur egendomsförhållandena såg ut ska framgå av bouppteckningen. Även ett eventuellt äktenskapsförord ska ingå i bouppteckningen. Eftersom att jag inte har tillgång till den kan jag inte säga exakt vad som har skett utan har mer gett en allmän beskrivning av rättsläget.

Äktenskapsbalken hittar du här

Ärvdabalken hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?