Inneboende eller andrahandshyresgäst?

Hej, en fråga vad gäller inneboende, respektive 2:a handsuthyrning av bostadsrätt. Ägaren av en bostadsrätt bor inte, och är inte skriven i bostadsrätten, utan bor på annan ort. Ägaren besöker bostadsrätten regelbundet, och nyttjar bostadsrätten, dvs sover och äter där i vissa perioder. Däremellan bor en släkting också periodvis i bostadsrätten. Släktingen är skriven och bor på annan annan ort. Släktingen som nyttjar periodvis lägenheten, räknas släktingen som inneboende, eller 2:a handshyrare? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är i huvudsak två omständigheter som är avgörande för om den som hyr ett utrymme i en bostadsrättslägenhet i andra hand ska betraktas som inneboende eller andrahandshyresgäst: Huruvida bostadsrättshavaren enligt hyresavtalet har rätt att disponera lägenheten (eller delar av lägenheten) och omfattningen av bostadsrättshavarens faktiska nyttjande av lägenheten. För att hyresgästen ska betraktas som inneboende krävs att bostadsrättshavaren har rätt enligt avtalet att disponera åtminstone delar av lägenheten och att han eller hon faktiskt har nyttjat den i sådan omfattning att hyresgästen inte har kunnat disponera lägenheten självständigt

Det finns inga detaljbestämmelser rörande i hur stor omfattning bostadsrättshavaren måste nyttja lägenheten för att hyresgästen ska betraktas som inneboende, men Högsta domstolen har avgjort två rättsfall på området (NJA 2001 s. 241 I och II) som kan ge viss vägledning. I det ena fallet hade bostadsrättshavaren undantagit ett rum från upplåtelsen, men hade aldrig vistats i lägenheten. Bostadsrättshavarens sambo gjorde månadsvisa besök i lägenheten, men ringde alltid hyresgästen och sa till i förväg. Högsta domstolen ansåg att hyresgästen kunde disponera lägenheten självständigt i en sådan omfattning att det var att betrakta som en andrahandsuthyrning.

I det andra rättsfallet övernattade bostadsrättshavaren i lägenheten någon gång i månaden och besökte den ett par gånger i veckan. Liksom i första fallet hade bostadsrättshavaren undantagit ett rum från upplåtelsen och han fick även sin post till lägenheten. I det fallet ansåg Högsta domstolen att bostadsrättshavaren nyttjade lägenheten i sådan omfattning att hyresgästen skulle anses vara inneboende.

Det som avgör om släktingen i ditt fall ska betraktas som inneboende eller andrahandshyresgäst är alltså omfattningen av bostadsrättshavarens besök i lägenheten. Några relevanta frågor att ställa i sammanhanget är hur ofta bostadsrättshavaren besöker lägenheten, hur länge han eller hon stannar där och hur stor frihet släktingen har att nyttja lägenheten oberoende av honom eller henne. Eftersom jag inte vet några detaljer i ditt fall, kan jag dock inte avgöra med säkerhet om släktingen ska betraktas som inneboende eller andrahandshyresgäst.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo