Innebär ett felaktigt tillägg att ursprungstestamentet blir ogiltigt?

2019-07-31 i Testamente
FRÅGA
En av mina kusiner avled i juni, ogift utan barn. Hans närmaste släkting var hans enda syskon, en bror som han länge varit osams med. År 2014 fick han en cancerdiagnos och inrättade då ett testamente som gjorde brodern helt arvlös och lämnade all egendom till sina kusiner, alltså mig och mina två syskon. Testamentet uppfyller alla formkrav och uttrycker tydligt att avsikten var att inte lämna brodern någonting. Det är i sig helt vattentätt enligt den som gör bouppteckningen åt oss.Men 2016 skrev han ett tillägg där han lämnade ett legat i form av en segelbåt till en vän han ofta hade seglat med. Det står uttryckligen att ursprungstestamentet i övrigt ska fortsätta gälla, men dessvärre är tillägget inte bevittnat. Mina syskon och jag tror därför att det är formellt ogiltigt, men vill inte bestrida det eftersom vi vill respektera min kusins vilja och vi har inget emot att vännen får båten, trots att den säkert är värd en dryg miljon.Nu verkar det som om brodern rustar sig till juridisk strid. Vi tror att han vill hävda att (det felaktiga) tillägget även gör det första (korrekta) testamentet ogiltigt. Är det juridiskt möjligt i vår situation? Dessutom påstod en vän idag att alla tre syskon MÅSTE bestrida tillägget, för alla som inte gör det riskerar att förlora sin arvslott till brodern. Verkligen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom att din fråga rör arv och testamente är ärvdabalken av relevans.

Vad gäller vid tillägg till testamente?

Om någon vill göra ett tillägg till sitt testamente gäller samma regler som vid upprättande av testamente (10 kap. 6 § ärvdabalken). I din kusins fall var vittneskravet inte uppfyllt vid tillägget. Som ni har misstänkt innebär detta att din kusins tillägg till sitt testamente inte är giltigt (se 13 kap. 1 § ärvdabalken).

Att din kusins tillägg inte är ett giltigt testamente innebär inte nödvändigtvis att den inte har någon påverkan på ursprungstestamentet. Enligt 10 kap. 5 § ärvdabalken kan ett testamente vara utan verkan om testatorn (din kusin) otvetydigt gett tillkänna att det som stod i testamentet inte längre var uttryck för hans yttersta vilja. Alltså skulle din kusins broder kunna försöka hävda att det felaktiga tillägget visar att din kusins yttersta vilja var att segelbåten inte skulle hamna hos dig eller dina syskon. Detta är dock enligt min mening inte troligt i ert fall då det inte är tillräckligt otvetydigt (uppenbart) att det var din kusins yttersta vilja, framför allt inte då han ville att ursprungstestamentet skulle gälla i övrigt. Dessutom är det den som hävdar att testatorn gjort en återkallelse av testamentet som ska kunna bevisa att så är fallet, alltså din kusins broder.

Måste ni bestrida tillägget?

Att ni inte bestrider tilläggstestamentet innebär inte att ni förlorar arvslotten till din kusins broder. Det är som sagt enbart om din kusins broder lyckas bevisa att din kusins yttersta vilja har förändrats till följd av tilläggstestamentet som det föreligger en sådan risk.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2493)
2020-06-03 Hur mycket kan man testamentera bort?
2020-06-01 Om testamentes giltighet
2020-05-31 Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?
2020-05-30 När kan ett testamente göras gällande?

Alla besvarade frågor (80678)