Inget förfallodatum avtalat - när måste jag betala?

En vän till mig och min sambo förde över 230 000 kr till ett av våra konton. Det här hände i sluet på juli. Ett muntligt "avtal" om dessa pengar blev av mellan mig och min vän. Min vän ville hjälpa mig och min sambo med pengar till skulder och kläder mm då ingen av oss har jobb. Min vän påpekade att han är rik och att han förtod vår sits. Jag var noga med att tala om för honom att han måste ha kvar en del pengar själv o inte he bort allt. Han satte in pengarna inne pö en bank tsm med mig och vi signerade. Nu kräver han och hans familj pengarna tillbaka trots att de vet hur vi har det o dessutom gick det bara en månad efter att vi fick pengarna. Har de rätt att kräva tillbaka? Det var inget bestämt lån. 50 000 är nu tillbaka till dem. De fortsätter att tjata om resten..redan efter två veckor.. tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Du är i princip skyldig att betala skulden omedelbart. Det finns dock möjlighet att ogiltigförklara avtalet om han utnyttjar dig ekonomiskt.

Din betalningsskyldighet

I första hand bör du tänka efter om ni direkt eller indirekt kommit överens om någon tid för betalning. Kanske det framgår av något dokument i samband med att ni satte in pengarna eller av någon diskussion du kan minnas?

Om ni inte avtalat om någon tid har borgenären (den som lånat ut pengar) rätt att kräva gäldenären (den som har lånat pengar) på betalning när som helst (5 § skuldebrevslagen).

I paragrafen står även att gäldenären har "rätt att betala så snart han själv vill". Denna ordalydelse kan vara förvirrande men syftar alltså inte på att du själv kan välja när du vill betala skulden och inte lida några konsekvensen. Ordalydelsen innebär i själva verket att du kan betala med befriande verkan till den som kräver dig på betalning utan att någon som köpt upp skulden i efterhand kan kräva dig på samma betalning (29 §). Dessa otydliga lagtexter är tyvärr fortfarande vanligt förekommande, speciellt i äldre lagtexter och det är därför vi på Lawline finns för att göra juridiken mer lättillgänglig.

Om din vän anses ha rätt att kräva dig på betalning omedelbart följer även en rätt att ta ut dröjsmålsränta tidigast 30 dagar efter att han krävt betalning, förutsatt att du inte betalar skulden inom denna tid (4 § räntelagen).

Ogiltigförklaring

Avtal eller delar av avtal kan ogiltigförklaras enligt 3 kap. avtalslagen. Om din vän kräver omedelbar betalning och börjar ta ut dröjsmålsränta för det du inte hinner betala kan detta möjligtvis ogiltigförklaras pga ocker eller utnyttjande av beroende ställning (31 §). Han kan anses ha utnyttjat din tillit till honom vän och din beroendeställning för att tjäna pengar, vilket du inte kunnat förvänta dig. Det kan även falla under den mer allmänna 33 § om strid mot tro och heder.

Vad du kan göra

Om han börjar kräva dig på betalning och ta ut ränta kan du skriva ett email till honom där du förklarar att du vill ogiltigförklara förfallotiden enligt mitt resonemang ovan. Om han fortsätter kräva dig på betalning kan du avstå och vänta på att han får ett beslut från Kronofogden om utmätning. Detta kan du i så fall bestrida och på så vis kan en process i tingsrätten inledas. I så fall kan du söka hjälp från vår juristbyrå, mer info här.

Det är dock värt att komma ihåg att det bästa alternativet i sådana här sitser ofta är att försöka förlikas med den andre parten genom att t.ex. komma överens om en rimlig tid för dig att få chansen att betala skulden.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo