ingår villa som giftorättsgods när man står ensam på fastigheten

2019-06-17 i Bodelning
FRÅGA
HejJag gifte mig med en kinesiska kvina 2012 i kina .Jag har eget vila som köpte sedan 00 och är ensam på papper och kontrakt med banken. Hon flytat i sverige 2012 och vi bott tillsamans i 7 år utan att hon hade inkomst och betala nåt till huset underhål samt lån på den. Nu vi skulle skiljas och hon har ett nystart jobb detta år men hon vill vi ska separera men hon kräver halv på allt. Efter som hon aldrig betalat nåt och varken är i med hus lånet går att bevisa den till bodelningen för att slipa hon ska få hälften på husets värde .Någon bekant sa mig att om man bevisa hon är inte med och betalat på huset samt underhål skulle hon ingen få detta. mvh
SVAR

Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.

Jag har tolkat frågan som att du undrar över huruvida din villa kommer delas upp mellan er två vid en separation.

För att svara på det måste vi kolla i äktenskapsbalken (ÄktB).

I 7:1 ÄktB anges att all egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom. Skillnaden mellan egendomstyperna är att giftorättsgodset kommer delas mellan makarna vid en separation, 10:1 äktB.

För att ditt hus inte ska ses som giftorättsgods krävs att de uppfyller något av undantagen som anges i lagen. Dessa anges i 7:2-3. Om något av följande undantag uppfylls är det därmed enskild egendom och ska följaktligen inte delas.

egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Vi ser här att exempelvis att stå ensam på lånet samt vara den ensamma ägaren inte gör egendom enskild. Det betyder att med informationen som jag har från frågan så ska huset delas mellan er två.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2557)
2020-07-10 Vem betalar för bodelningsförättaren?
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån

Alla besvarade frågor (81800)