Ingår vårat bankkonto i bodelningen?

2021-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejJag och min man ligger i skilsmässa efter 36 årNu ska vi göra bodelningVi har haft gemensam konto i alla år. Där har vi fört över pengar till vårt privata konto.Ska det regleras med bodelningen om ena partnern har förbrukat mer ellerIngår inte det i bodelningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna utgångspunkter

Regler om bodelning återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten är att all egendom som inte är enskild, är giftorättsgods enligt 7 kap 1§. I 7 kap 2 § regleras på vilka sätt egendom kan bli enskild, exempelvis om egendomen har tillkommit en till följd av arv med villkor att det ska vara enskilt, eller om ett äktenskapsförord uttrycker att viss egendom är enskild. Det är enbart på de sätt som anges i 2 § som egendom kan bli enskild.

Ska tillgångarna på bankkontot ingå i bodelningen?

Utifrån frågan verkar det inte som att det finns något äktenskapsförord och därför kommer också alla tillgångar, inklusive värdet på bankkonton, att tas med i bodelningen, 10 kap 1 § ÄktB. Till följd av detta är det inget som kan räknas av eller liknande, utan allt giftorättsgods ska vara med.

Är jämkning möjligt?

Det som kan ske, är att man kan jämka bodelningen om utfallet skulle bli oskäligt enligt 12 kap 1 § ÄktB. Om utfallet av bodelningen kanske blir oskälig till följd av att en make förbrukat mycket av sina pengar, kan bodelningen komma att jämkas och en omfördelning av tillgångarna så att det blir mer skäligt kan komma att göras. Detta kräver dock alltså att resultatet av bodelningen blev oskäligt. Huruvida detta kan appliceras i erat fall kan jag inte svara på utan att veta vilka summor som har förbrukats samt under vilka omständigheter.

Sammanfattning

Till följd av att bankkonton är giftorättsgods om inte annat anges genom exempelvis äktenskapsförord, ska tillgångarna på bankkontot ingå i bodelningen. Att ena maken har förbrukat mer pengar än den andra maken kan inte göra så att kontot tas ur bodelningen. Ett alternativ att undersöka kan vara att se om förutsättningarna för jämkning föreligger vilket kan ske om resultatet från bodelningen blir oskäligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nora Friberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1103)
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?
2021-10-31 Vad händer med boendekostnader och barn om maka flyttar ut innan skilmässan är klar?
2021-10-31 Skuld till make rättsligt bindande?

Alla besvarade frågor (97307)