Ingår vårat bankkonto i bodelningen?

Hej

Jag och min man ligger i skilsmässa efter 36 årNu ska vi göra bodelning

Vi har haft gemensam konto i alla år. Där har vi fört över pengar till vårt privata konto.

Ska det regleras med bodelningen om ena partnern har förbrukat mer eller

Ingår inte det i bodelningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna utgångspunkter

Regler om bodelning återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten är att all egendom som inte är enskild, är giftorättsgods enligt 7 kap 1§. I 7 kap 2 § regleras på vilka sätt egendom kan bli enskild, exempelvis om egendomen har tillkommit en till följd av arv med villkor att det ska vara enskilt, eller om ett äktenskapsförord uttrycker att viss egendom är enskild. Det är enbart på de sätt som anges i 2 § som egendom kan bli enskild.

Ska tillgångarna på bankkontot ingå i bodelningen?

Utifrån frågan verkar det inte som att det finns något äktenskapsförord och därför kommer också alla tillgångar, inklusive värdet på bankkonton, att tas med i bodelningen, 10 kap 1 § ÄktB. Till följd av detta är det inget som kan räknas av eller liknande, utan allt giftorättsgods ska vara med.

Är jämkning möjligt?

Det som kan ske, är att man kan jämka bodelningen om utfallet skulle bli oskäligt enligt 12 kap 1 § ÄktB. Om utfallet av bodelningen kanske blir oskälig till följd av att en make förbrukat mycket av sina pengar, kan bodelningen komma att jämkas och en omfördelning av tillgångarna så att det blir mer skäligt kan komma att göras. Detta kräver dock alltså att resultatet av bodelningen blev oskäligt. Huruvida detta kan appliceras i erat fall kan jag inte svara på utan att veta vilka summor som har förbrukats samt under vilka omständigheter.

Sammanfattning

Till följd av att bankkonton är giftorättsgods om inte annat anges genom exempelvis äktenskapsförord, ska tillgångarna på bankkontot ingå i bodelningen. Att ena maken har förbrukat mer pengar än den andra maken kan inte göra så att kontot tas ur bodelningen. Ett alternativ att undersöka kan vara att se om förutsättningarna för jämkning föreligger vilket kan ske om resultatet från bodelningen blir oskäligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000